GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096222013 Protein-Protein Etkileşim Testleri Seçmeli Ders Grubu 2 3 6,00

Doktora


Türkçe


“Protein – Protein Etkileşim Testleri” dersinin amacı ve hedefi farklı protein – protein etkileşim şekillerini tanımlamak, ve bu etkileşimlerin ortaya konması için kullanılan genetik ve biyokimyasal testler hakkında bilgi sahibi olmaktır.


Assist. Prof. Dr. Buket Kosova


1 Protein – Protein Etkileşim Testlerini sayabilme
2 Protein – Protein Etkileşimlerinin ortaya konulması için kullanılan genetik testler hakkında bilgi sahibi olma
3 Protein – Protein Etkileşimlerinin ortaya konulması için kullanılan biyokimyasal testler hakkında bilgi sahibi olma
4 Herbir Protein – Protein Etkileşim Testinin avantajını bilme
5 Herbir Protein – Protein Etkileşim Testinin dezavantajını bilme


Yok


Yok


Genetik testler: Synthetic lethality, Suppressör taraması Biyokimyasal testler: Protein A pürifikasyonu, Two-hybrid screen, FRET teknolojisi, Protein microarray’leri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Protein-Protein Etkileşim Testleri Dersine Giriş
2 Protein – Protein Etkileşimlerinin ortaya konması için kullanılan genetik testler
3 Sentetik letalite
4 Suppressör taraması
5 Protein – Protein Etkileşimlerinin ortaya konması için kullanılan biyokimyasal testler
6 Affinite pürifikasyonu
7 İki-hibrid taraması
8 FRET teknolojisi
9 Protein microarray’leri
10 Atomik kuvvet mikroskobisi
11 Kütle spektrometrisi
12 İki-boyutlu gel elektroforezi
13 Kimyasal çağraz bağlama
14 İmmunopresipitasyon
15 Herbir Protein-Protein Etkileşim Testinin avantajı
16 Herbir Protein-Protein Etkileşim Testinin dezavantajı

Golemis E., “A Molecular Manual: Protein – Protein Interactions” Cold Spring Harbor Laboratory Press (2002) Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 8 128
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 268

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 3 3
ÖÇ 2 4 5 3 5
ÖÇ 3 4 5 3 5
ÖÇ 4 3 5 3 3 5
ÖÇ 5 2 5 3 2 3 2 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek