GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096272016 Moleküler İmmunoloji Seçmeli Ders Grubu 2 4 9,00

Doktora


Türkçe


Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri dersinin amacı; öğrenciyi DNA ve RNA molekülleri, gen ekspresyonu regülasyonu ve klonlama gibi temel moleküler biyoloji konularını ve laboratuvar uygulamaları konusunda bilgilenmektir.


Doç. Dr. Vildan Bozok Çetintaş


1 Bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığını öğrenme
2 Antijen, antikor, T hücresi, B hücresi, MHC gibi immünolojik terimleri öğrenme
3 Antijen ve antikor oluşumu sırasında kullanılan moleküler biyolojik mekanizmaları öğrenme
4 Tümör hücrelerinde meydana gelen immünolojik değişikleri öğrenme
5 İmmunoterapilerin mekanizmasını öğrenme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İnsan genom projesi ve moleküler biyolojinin önemi, Nükleik asitlerin stabilitesi/DNA topolojisi/ Ökaryotik kromozom organizasyonu, Replikasyon ve telomer devamlılığı, RNA sentezi-işlenmesi/Reverse transkripsiyon, Gen ekspresyonunun transkripsiyon sonrası kontrolü: RNA interferans, Post-translasyonel modifikasyonlar ve protein stabilitesi, Makromoleküllerin manipulasyonu I: PCR/RT-PCR, Makromoleküllerin manipulasyonu II: DNA nükleotid dizisi tayini/Yönlü mutasyon, DNA-protein/Protein-protein etkileşimleri, Moleküler anatomi, Moleküler Anatomi II.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Konak savunmasına genel bakış
2 Doğal bağışıklık sistemi
3 Kazanılmış bağışıklık sistemi
4 İmmunglobulinler, yapı ve işlevleri
5 Antikor çeşitliliğinin oluşması ve B hücre gelişimi
6 MHC ve antijen sunumu
7 T hücreleri, T hücre reseptörleri
8 T hücre gelişimi
9 Sitokin ve kemokin sinyalleri
10 Tümör immünolojisi – I
11 Tümör immünolojisi - II
12 Immunotherapy - I
13 İmmunoterapi - I

Lodish et al Molecular Cell Biology Freeman Press New York 2000Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 1 48 48
Tartışma 1 16 16
Soru-Yanıt 1 16 16
Bireysel Çalışma 1 80 80
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 80 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 281

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 3 3 2 3 3 5 3 3
ÖÇ 2 4 4 3 3 2 3 3 5 3 3
ÖÇ 3 4 4 3 3 2 3 3 5 3 3
ÖÇ 4 4 4 3 3 2 3 3 5 3 3
ÖÇ 5 4 4 3 3 2 3 3 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek