GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096282016 DNA Tamirinde Kanser Ve Terapötik Yaklaşımları Seçmeli Ders Grubu 1 2 9,00

Doktora


Türkçe


1. DNA’nın önemi ve fonksiyonlarını kavramak 2. DNA replikasyonu, mRNA sentezini ve protein sentezini öğrenmek 3. Gen kavramını öğrenip ekspresyonunu ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak


Doç. Dr. Burçin KAYMAZ


1 Ökaryotik DNA tamir mekanizmalarını tanımlayabilme
2 İnsan hastalıklarıyla DNA tamir mekanizmasındaki eksiklikler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
3 Kanser ve kanser tedavisinde DNA hasarının yerini öğrenebilme
4 Kanserde DNA tamirinin ve hatalı tamirin önemini kavrayabilme ve yeni aday teröpotik yaklaşımları öğrenme
5 Aziz Sancar’ ın çalışmalarını irdeleme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1. DNA tanımı, yapısı, fonksiyonları 2. Replikasyon, transkripsiyon, translasyon tanımları ve özellikleri 3. Gen nedir, nasıl çalışır ve kontrolü nasıl olur


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 DNA tamir mekanizmalarına giriş
2 DNA tamiri, insan hastalıkları ve yaşlanma
3 DNA hasarının tamiri ve kanser: RAD51 proteininin rolü ve genetik varyantları
4 Nükleotid eksizyon tamiri ve kanser
5 Kanser ve kanser tedavisinde DNA hasarı, tamiri ve hatalı tamir
6 DNA tamiri, kanser ve kanser terapisi – I
7 Kan hücrelerinde DNA hasarının terapötik modülasyonu ve tamir mekanizmaları
8 aRA SINAV
9 Hematolojik neoplazilerde DNA tamiri yetersizliği
10 Kanserin farmakogenetiği ve DNA Tamir enzimleri
11 DNA Tamiri ve telomerler – şaşırtıcı etkileşim
12 DNA Tamiri ve kanser tedavisine direnç arasındaki ilişki
13 DNA Baz eksizyon tamiri: kanserde kişiye özgü tedavi için biyoişaretçi geliştirme
14 Karsinogenezde DNA tamiri polimorfizmlerinin moleküler epidemiyolojisi
15 Makale tartışması – Nobel ödülüne giden yol
16 final SINAVI

Klug WS, Cumming MR. Concepts of Genetics, Seventh Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2003. 2. Mueller RF, Young ID. Emery’s Elements of Medical Genetics, Tenth Edition, Churchill Livingstone, London, 1998. 3. Alberts B; Johnson A; Lewis J; Raff M; Roberts K; Walter P. Molecular Biology of the Cell. 4th ed New York: Garland Publishing; 2002. 4. Strachan, Tom and Read, Andrew P. Human Molecular Genetics 2. 2nd ed. Oxford, UK: BIOS Scientific Publishers, Ltd; 1999 5. Strachan, Tom and Read, Andrew P. Human Molecular Genetics 3. 2nd ed. Oxford, UK: BIOS Scientific Publishers, Ltd; 1999 6. Eurekah Bioscience Collection. Chapters taken from the Eurekah Bioscience database. Eurekah.com and Landes Bioscience; 2003Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 5 80
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 16 5 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 281

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek