GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096362016 Hücre İçi Protein Hareketleri Seçmeli Ders Grubu 2 4 9,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Hücre içi mekanizmalar ile ilgili bilgi sahibi olması, bu temel bilgilerin bilimsel uygulamaları ile araştırma yaparak bilime ve yaşama uyarlayabilmesidir.


Prof. Dr. Meltem CONK DALAY
Yok


Yok


Bu ders kapsamında öğrencilere; hücre tipleri, hücre biyolojisisinde kullanılan yöntemler, mikroskopi ve mikroskop tipleri, hücre kimyası, membran, hücre duvarı, hücre dışı matrix gibi giriş bilgilerinin ardından sitoiskelet, protein taşınımı ve vesikül tranport, sinyal iletimi ve kanser konularında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

DERS KİTABI: Cooper, M. G., Hansman, R. E., “The Cell: A Molecular Approach”, Boston University, ASM Pres, (2004).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek