GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096372016 Seminer Ders 1 1 9,00

Doktora


Türkçe


Bu dersle mesleki alanda araştırma yapma ve sunma becerisi kazandırılacaktır.


Doç Dr Burçin kaymaz


1 seminer verme yetkinliği
2 seminer verme yetkinliği
3 literatür tarama
4 sunum hazırlama
5 etkin sunum

Birinci Öğretim


Yok


Yok


A. Araştırma Süreci ve teknikleri 1. Araştırma türünü belirleme a) Temel araştırmalar b) Uygulamalı araştırmalar 2. Araştırma konusun belirleme a)problem seçimi b) araştırma probleminin tanımlanması 3. Araştırma problemine yönelik kaynakların taranması a)bilimsel yayınlar b)kitaplar c)konu ile ilgili tezler d)bilimsel toplantı kongre raporları B. Araştırma modelini oluşturmak 1)Araştırmanın önemini ortaya koymak 2) Sınırlılıkları belirlemek 3)Varsayımları belirlemek 4)Araştırma Yöntemini belirleme a) Tarama modeli b) Deneme modeli 5)Araştırmanın evrenini ve örneklemini belirleme 6) Araştırma verilerini sonuçlandırmak 7) Araştırma sonuçlarını yorumlamak 8) Araştırma sürecini raporlaştırmak


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ARAŞTIRMA KONUSU BELİRLEME
2 ARAŞTIRMA KONUSU BELİRLEME
3 ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI
4 KAYNAK TARAMASI
5 KAYNAK TARAMASI
6 ARAŞTIRMA SÜRECİ
7 ARAŞTIRMA SÜRECİ
8 Ara sınav
9 ARAŞTIRMA SONUCUNUN RAPORLAŞTIRILMASI
10 ARAŞTIRMA SONUCUNUN RAPORLAŞTIRILMASI
11 SUNUM
12 SUNUM
13 TARTIŞMA
14 DEĞERLENDİRME
15 Final Sınavı

Karasar, N. (1996). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (8. Baskı). Ankara: 3A Araştırma,Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti. Karasar, N. (1996). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (7.Baskı). Ankara: 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti. Arıkan R. (2004).Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil YayınDağıtım, Ankara. Kaptan S.(1995), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tek Işık Ofset Tesisleri, Ankara. Nazik H., Arlı M.(2001), Araştırma Teknikleri, AY-PA Yayınları, İstanbul. Seyidoğlu, H.(1993), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem,İstanbul. Ünver Ö.(2000), Uygulamalı İstatistik, Bilim Yayınları, Ankara, 1985. Yıldırım A., Şimşek H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara. Yıldırım C.(1996), Eğitimde Araştırma Metodları, Ay Yıldız Yayınları,Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 1 14
Takım/Grup Çalışması 10 1 10
Rapor Hazırlama 10 1 10
Rapor Sunma 10 1 10
Seminer 10 1 10
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Performans 12 1 12
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek