GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096302017 Gen Susturma Yöntemleri ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 12,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı bir organizmadan diğerine gen transferi yapılması konusunda zorunlu bilinmesi gerekenleri öğretmektir. Öğrenciler, biyomedikal bilimlerde moleküler yaklaşım yeteneği kazanacaklardır.


Doç. Dr. Burçin KAYMAZ


1 RNA’ nın gen ekspresyonundaki önemini kavrama
2 Temel gen susturma mekanizmalarını öğrenme
3 Gen susturma yöntemleri ile ilgili güncel verileri edinme
4 Laboratuvar uygulaması olarak; hücre kültüründe solid tümörlerde siRNA ve miNA transfeksiyonlarıyla gen susturma yöntemlerini uygulama, qRTPCR ile gen susturma oranlarını belirleme
5 Gen düzenlenmesinde rekombinant DNA teknolojisinin ve gen tedavisinin önemi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Moleküler tanı yöntemleri, Rekombinant DNA Teknolojisi, Prokaryotlarda gen ekspresyonunun maniplasyonu, protein yapısındaki moleküllerin rekombinant üretimi, İnsan somatik gen terapisi, Biyoteknolojik buluşların patenti, Etik


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 DNA’dan proteine giden yolda aracı molekül olarak RNA – Transkripsiyon Hücre Kültürüne Giriş Lab Teknikleri , Uygulamalar 1
2 Transkripsiyonun aktivatör ve repressörleri Hücre Kültürüne Giriş Lab Teknikleri , Uygulamalar 2
3 RNA’ lar yoluyla gen ekspresyonunun düzenlenmesi Hücre Kültürüne Giriş Lab Teknikleri , Uygulamalar
4 Epigenetik mekanizmalar yoluyla gen ekspresyonunun düzenlenmesi Hücre Kültürüne Giriş Lab Teknikleri , Uygulamalar
5 Laboratuvar uygulamalarında RNA moleküllerinin kullanımı (siRNA) siRNA konsantrasyon ve dilüsyon hesaplamaları
6 siRNA laboratuvar uygulamaları-Transfeksiyon siRNA konsantrasyon ve dilüsyon hesaplamaları
7 Pozitif Kontrol siRNA lar, siRNA laboratuvar uygulamaları –RNA izolasyonu ve cDNA sentezi Pozitif Kontrol siRNA Transfeksiyonu
8 siRNA laboratuvar uygulamaları - qRT-PCR Negatif Kontrol siRNA Transfeksiyonu
9 ara sınav -
10 Laboratuvar uygulamalarında RNA moleküllerinin kullanımı (miRNA) Floresan mikroskopta Pozitif Kontrol siGLO siRNA transfeksiyonunun Kontrolü
11 miRNA laboratuvar uygulamaları - Transfeksiyon Hedef gen siRNA transfeksiyonu
12 miRNA laboratuvar uygulamaları - RNA izolasyonu ve cDNA sentezi Hücre toplama, RNA izolasyonu
13 miRNA laboratuvar uygulamaları - qRT-PCR cDNA çevrimi PCR reaksiyonu
14 Rekombinant DNA teknolojileri qRT-PCR ve gen sustuma oranı - yüzdesi hesaplamaları
15 Crisper/Cas 9 sistemi ve gen düzenlenmesi qRT-PCR ve gen sustuma oranı - yüzdesi hesaplamaları
16 Gen tedavisi Floresan İşaretli miRNA Transfeksiyonu
17 Final sınavı

Glick, B. R. And Pasternak, J. J. ‘Molecular Biotechnology’, ASM Press 1994, Washington D.C.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 17 3 51
Uygulama/Pratik 15 1 15
Laboratuvar 15 2 30
Tartışma 5 1 5
Soru-Yanıt 15 2 30
Takım/Grup Çalışması 5 2 10
Beyin Fırtınası 10 2 20
Bireysel Çalışma 17 5 85
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 17 5 85
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Sözlü Sınav 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 367

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek