GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096372017 CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sistemi Seçmeli Ders Grubu 2 3 9,00

Doktora


Türkçe


CRISPR/Cas sisteminin bileşenlerinin ve moleküler biyolojide ki uygulama alanlarının öğretilmesi.


Doç.Dr.Vildan Bozok Çetintaş


1 Prokaryotlarda bağışıklık sisteminin işleyişini öğrenme
2 CRISPR/Cas sisteminin bileşenlerini öğrenme ve genom düzenleme çalışmalarında nasıl kullanıldığını anlama
3 CRISPR/Cas9 kütüphanelerini ve veri tabanlarını kullanabilme
4 Hastalıkların tedavisinde CRISPR sisteminin nasıl kullanılabileceğini öğrenme
5 Farklı moleküler biyolojik uygulamalarda CRISPR sisteminin nasıl kullanıldığını anlama

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


CRISPR bölgelerinin ve Cas enzimlerinin özellikleri, genom düzenleme çalışmalarının planlanması, transfeksiyon stratejileri, gRNA tasarımında kullanılan programlar, hedef dışı etkiler, CRISP sisteminin terapotik olarak kullanımı ve moleküler biyolojideki uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genom mühendisliğinin gelişimi
2 Bağışıklık sistemleri olarak CRISPR-CAS
3 DNA kırıklarının tamir mekanizmaları
4 Transfeksiyon ve taşınma stratejileri
5 CRISPR-Cas9 özgüllüğü ve hedef dışı etkiler
6 CRISPR/Cas9 uygulamaları
7 CRISPR/Cas9 Plazmit ve RNA’ları
8 gRNA dizaynı ve veri tabanları
9 CRISPR/Cas9 kütüphaneleri
10 CRISPR/Cas9 sistemi ile gen ekspresyonunun düzenlenmesi
11 CRISPR/Cas9 sistemi ile genom tarama
12 CRISPR/Cas9 sistemi ile epigenetik modifikasyonlar
13 Kanser tedavisinde CRISPR uygulamaları
14 CRISPR/Cas9 Sistemi ile Genom Düzenlenmesinde Etik Konular
15 Tek gen hastalıklarının tedavisinde CRISPR/Cas9 uygulamaları
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 1 48 48
Tartışma 1 16 16
Soru-Yanıt 1 16 16
Bireysel Çalışma 1 80 80
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 80 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 281

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 5 3 1 2 3 5 5 2
ÖÇ 2 3 3 5 3 1 2 3 5 5 2
ÖÇ 3 3 5 5 3 1 2 3 5 5 2
ÖÇ 4 3 3 5 3 1 2 5 5 5 2
ÖÇ 5 3 5 5 3 1 2 5 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek