GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176172013 Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Tıpta hızla yaygınlaşan bir eğitim stratejisi olarak PDÖ’nün kavramsal zemininin, işbirlikli öğrenme ve öz-yönelimli öğrenme yaklaşımlarının ve PDÖ uygulamalarında eğitici ve öğrenci sorumluluklarının açıklanması, senaryo yazma, PDÖ kullanılan bir eğitim programı tasarlama ve program değerlendirme becerilerinin kazanılması amaçlanmaktadır.


yard.doç.dr.kevser vatansever


1 Dünyada tıp eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) stratejisinin kullanımı ile ilgili eğilimleri ve uygulamaları tanımlayabilir
2 PDÖ’nin hangi öğrenme kuramlarını temel aldığını açıklayabilir
3 PDÖ de eğitici ve öğrenci rollerini açıklayabilir ve PDÖ uygulamalarında bu rollerin gerçekleşme durumu gözlemleyip değerlendirebilir
4 Problem kullanılan eğitim stratejilerine ilişkin taksonomilerden yararlanarak eğitim programı değerlendirebilir
5 PDÖ’ye dayalı bir program tasarlayabilir
6 PDÖ uygulayan ve uygulamak isteyen eğitim kurumlarına program tasarımı ve değerlendirme konusunda danışmanlık ve eğitim sunabilir


Yok


Yok


PDÖ’nin temel özellikleri ve arka planındaki öğrenme kuramları Dünyada PDÖ uygulamaları Problem kullanılan diğer eğitim stratejileri ve bunları sınıflayan taksonomiler PDÖ’de öğrenci ve eğitim yönlendiricisi Probleme dayalı öğrenme süreci ve tasarımı PDÖ’de eğitsel etki değerlendirmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tıp eğitiminde PDÖ stratejisinin kullanılmasına ilişkin eğilimler ve uygulamalar
2 PDÖ’de öğrenme-öğretme ilkeleri
3 PDÖ’nin bellek, bilme, öğrenme ve bilgiyi kullanmayla ilgili kuram ve yaklaşımlarla ilişkisi
4 Bir problemden başlayarak öğrenmeye ilişkin diğer stratejiler
5 Problem kullanılan eğitim stratejileri taksonomisi
6 PDÖ’de eğiticilik (tutorluk)
7 PDÖ’de öğrencilerin öğrenme stratejileri
8 PDÖ'de öğrenme ve öğretme süreçleri
9 Probleme dayalı öğrenme tasarımı
10 PDÖ blueprint’i
11 PDÖ’de senaryo oluşturma ve kullanma ile ilgili özellikler
12 PDÖ oturumlarının planlanması
13 PDÖ’de kullanılan eğitim materyalleri
14 PDÖ uygulanan programların değerlendirilmesi
15 Eğitim programlarının değerlendirilmesinde etki büyüklüğü I
16 Eğitim programlarının değerlendirilmesinde etki büyüklüğü II

1. Norman, G. R. and H. G. Schmidt (1992). The Psychological Basis of Problem-Based Learning: A Review of the Evidence. Ac. Med. 67: 557-562 2. Schmidt H.G., & Moust, J. H.C. (1998). Chapter-1: A taxonomy of problems used in problems-based curricula. In: J. van Merriënboer & G. Moerkerke (Eds.). Instructional design for problem-based learning. Maastricht: University Press. 3. Harden, R. M., & Davis, H. M. (1998). The continuum of problem-based learning. Medical Teacher, 20(4), 317 - 322 4. J. van Merriënboer & G. Moerkerke (Eds.) (1998). Instructional design for problem-based learning. Maastricht: University Press 5. Snellen-Balendong H., Dolmans D. (1999). Block Construction. Maastricht. Universitaire Pers Maastricht. 6. Snellen-Balendong H., Dolmans D. (2000). Problem Construction. Maastricht. Universitaire Pers Maastricht. 7. Colliver,J. A.(2000). Effectiveness of Problem-based Learning Curricula:Research and Theory. Academic Medicine 75(3): 259-66. 8. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi A.D. PDÖ Oturumları İnceleme-Değerlendirme Grubu (2001). Probleme Dayalı Öğrenim Oturumları: (Hazırlama ve Uygulama Rehberi). Tıp Eğitimi A.D. Yayınları No:1. Ankara 9. Moust J.H.C., Bouhuijs P.A.J., Schmidt H.G (2001). Problem-based learning: A student guide. Groningen: Wolters-Noordhof bv. 10. Dochy,F.,M. Segers, et al.(2003).Effects of problem-based learning: a meta-analysis.Learning&Instruction 13:533-68. 11. de Grave W., Moust, J., Hommes, J. (2003). The Role of the Tutor. Maastricht. Universitaire Pers Maastricht. 12. Savin-Baden, M., & Major, C. H. (2004). Foundations of Problem-Based Learning. Amsterdam: Society for Research for Research into Higher Education & Open University Press 13. Kirschner, P. A., J. Sweller , et al. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist 41(2): 75-86 14. Newman, M. (2006). Fitness for Purpose Evaluation in Problem Based Learning Should Consider the Requirements for Establishing Descriptive Causation. Advances in Health Sciences Education 11: 391-402 15. Kirschner, P. A., J. Sweller , et al. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist 41(2): 75-86 16. Hmelo-Silver, C. E., R. G. Duncan, et al. (2007). Scaffolding and Achievement in Problem-Based and Inquiry Learning: A Response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). Educational Psychologist 42(2): 99-107 17. Taylor, D., & Miflin, B. (2008). AMEE GUIDE NO. 36 Problem-based learning: Where are we now? Medical Teacher, 30(8), 742-763


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 1 16
Uygulama/Pratik 16 4 64
Tartışma 4 1 4
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Gözlem 2 6 12
Alan Gezisi 2 8 16
Örnek Vaka İncelemesi 3 4 12
Rapor Hazırlama 3 10 30
Makale Kritik Etme 2 4 8
Bireysel Çalışma 2 6 12
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 4 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 228

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek