GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176142013 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Dünya’da ve Türkiye’de mezuniyet sonrası eğitimin yapılanması, yürütülmesi konusunda bilgi sahibi olmak ve mezuniyet sonrası bir eğitim programının planlanması konusunda farkındalık yaratmak


Assoc. Prof. Dr. Hatice Şahin, Assist. Prof. Dr. Ö. Sürel Karabilgin


1 1-Uzmanlık eğitimi alt başlığının mezuniyet sonrası tıp eğitimi içindeki yerini tartışma
2 2-Doktora ve yüksek lisans programları hakkında bilgi kazandırma
3 3-Mezuniyet sonrası eğitimde akademik danışmanlık sisteminin özellikleri ve uygulaması hakkında bilgi kazandırma
4 4-Mezuniyet sonrası eğitim konusunda danışmanlık verebilir.


Yok


Yok


a. Uzmanlık eğitimi, b. Doktora ve yüksek lisans eğitimi, c. Danışmanlık sistemi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 •Dersin tanıtılması, işleyiş hakkında bilgi verilmesi •İlgili kavramların tartışılması •Yüksek lisans •Doktora •Uzmanlık eğitimi
2 Temel metinlerde mezuniyet sonrası eğitim
3 •Temel metinlerde mezuniyet sonrası eğitim
4 Türkiye’de uzmanlık eğitimi •Yapılanma oYasal durum? oKurumsal gereklilikler? oEğitim programları? oÖlçme değerlendirme? oSorunlar?
5 oYürütme *ETAK
6 oYürütme *Dahili bilimler oİstihdam / mecburi hizmet oYan dal ihtisası
7 Yürütme *Cerrahi bilimler oİstihdam / mecburi hizmet oYan dal ihtisası
8 Yürütme *Temel bilimler oİstihdam / mecburi hizmet oYan dal ihtisası
9 •Türkiye’de doktora ve yüksek lisans eğitimi oYapılanma 􀀀Yasal durum? 􀀀Kurumsal gereklilikler? 􀀀Eğitim programları? 􀀀Ölçme değerlendirme? •Sorunlar?
10 oYürütme 􀀀Dahili bilimler 􀀀Cerrahi bilimler? 􀀀Temel bilimler? 􀀀Enstitülerin yapılanması-görevleri oİstihdam / gelecek
11 MSE’in ayrılmaz parçası akademik danışmanlık oAkademik danışmanlık nedir? oAkademik danışmanlığın işlevleri? oAkademik danışmanlığın yürütülmesi? oBu alandaki sorunlar?
12 MSE’in ayrılmaz parçası akademik danışmanlık oAkademik danışmanlık nedir? oAkademik danışmanlığın işlevleri? oAkademik danışmanlığın yürütülmesi? oBu alandaki sorunlar?
13 •Uygulanan bir mezuniyet sonrası eğitim programının eleştirel değerlendirilmesi
14 •Dersin kapanışı oBeklentilerin karşılanma durumu oDersin geliştirilmesi için öneriler oKarşılıklı geribildirim verilmesi oNotların teslimi
15

1.TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu metinleri 2."Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu" kararları 3.UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) 4.WFME Postgraduate MedicalEducation 5.Bologna Deklerasyonu 6.From Bergen to London. The contribution of the European Commission to the Bologna Process. 7.Flexner A. Medical Education in The United States and Canada. 8.TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2006 9.TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2007 10.TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2008 11.TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2009 12.Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 13.Asistan Hekimler Haklarını Arıyor. TTB Yayını 2007


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 3 42
Rapor Hazırlama 8 6 48
Bireysel Çalışma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 156

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek