GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176192013 Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu derste dünyada ve Türkiye'de izlenen sağlık ve eğitim politikaları ile bu politikaların tıp eğitimi uygulamalarını nasıl etkilediği ele alınacaktır.


Assoc. Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, Assoc. Prof. Dr. H. İbrahim DURAK


1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ndeki sağlık ve eğitim politikalarını genel özellikleri ve kronoloji içerisinde tarifi edebilecek
2 Sağlık ve eğitim alanındaki politikaların genel siyasi paradigmalarla ilişkisini tanımlayabilecek
3 Güncel sağlık ve eğitim politikalarının tıp eğitimi üzerine etkileri konusunda eleştirel bir değerlendirme üzerinden politikalarda gereken değişime dair öneriler geliştirebilecektir


Yok


Yok


1. Tarihsel süreç içinde Türkiye'de benimsenen-uygulanan sağlık politikaları 2. Tarihsel süreç içinde Türkiye'de benimsenen-uygulanan eğitim politikaları 3. Sağlıkta dönüşüm ve tıp eğitimine etkisi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve tanışma
2 Sağlık ve hastalık kavramları
3 Dünyada sağlık politikaları
4 Küreselleşmenin dünyada sağlık politikalarına etkisi
5 Türkiye'de dönemlere göre sağlık politikaları
6 Sağlıkta dönüşüm programı
7 Türkiye'de eğitim politikaları 1
8 Türkiye'de eğitim politikaları 2
9 Sağlık insan gücü planlaması
10 İnsangücü planlaması ve tıp eğitimi ilişkisi
11 Sağlık politikalarının tıp eğitimine etkisi (Dünyada-Türkiye'de)
12 Eğitim politikalarının tıp eğitimine etkisi
13 Sağlık sistemine uygun hekim kavramı
14 Türkiye'de yaşanan sağlık sistem değişikliğinin tıp eğitimine yansımaları ve tıp fakülteleri
15 Tıp eğitimi programının politikalara uygunluğu
16 Dersin kapanışı ve geribildirim

1. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu - 2010. Aralık 2010 2. 'Tam Gün' Yasa Tasarısı Hekimlere Ne Getiriyor? TTB Yayını, Ağustos 2009 3. Performansa Dayalı Ödeme. TTB Yayını, Haziran 2009 4. Özen Aşut. SAĞLIKTA 30 YIL. TTB Yayını, Aralık 2007 5. Siyasi Parti Programlarında Sağlık ve Sosyal Güvenlik. TTB Yayını, Haziran 2007 6. 2000-2020 Sürecinde Nasıl bir Dünya, Türkiye, Sağlık, Tıp Ortamı Öngörülebilir, Oluşturulabilir? TTB Yayınları, Nisan 2002 7. Tanili S. Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz? Adam Yayınları, 2004 8. Yapıcı M. Eğitim Politikaları ve Etkileri. Üniversite ve Toplum. Haziran 2006;2:6 http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=270 9. Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu. 2010, http://www.yok.gov.tr/


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ev Ödevi 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 12 3 36
Tartışma 4 6 24
Seminer 1 7 7
Makale Kritik Etme 4 12 48
Bireysel Çalışma 8 8 64
Ev Ödevi 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek