GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176132013 Öğretim Teknolojileri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

DoktoraTıp ve sağlık bilimleri eğitiminde kullanılan öğretim teknolojilerinin özellikleri, eğitici ve öğrencilere sağladıkları fırsatlar, öğrenme ve öğretmenin en etkin halde gerçekleştirilebilmesi için öğretim teknolojilerinin öğeleri, ilkeleri gerekli olan standartlar, eğitim materyali hazırlama ve değerlendirme konuları irdelenecektir. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ve e-Öğrenme kavram ve uygulamaları gözden geçirilecek Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi bağlamında kullalnılan ve kullanılabilecek öğretim teknolojileri ve materyaller sistematik olaak gözden geçerilecek, bazı teknolojilerin kullanımı ve materyal tasarımı bizzat denenerek öğrenilenler pekiştirilecektir.


Prof. Dr. H.İbrahim Durak


1 Öğretim teknolojisi alanındaki temel kavramları eksiksiz açıklayıp araçları sayabilir
2 web bazlı bir eğitim materyali tasarlayıp değerlendirebilir
3 web ortamında ortak çalışma ile materyal tasarlayıp kullanabilir


Yok


Yok


1.Öğretim Teknolojilerine Giriş ve Temel Kavramlar 2.Görsel Tasarım, Öğretim Materyali Tasarımı ve Değerlendirme 3. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ve e-Öğrenme: Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitiminde yeri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Öğretim teknolojisi kavramları
3 Görsel tasarım
4 Görsel tasarım
5 Öğretim materyali tasarımı
6 Öğretim materyali tasarımı
7 Öğretim materyali değerlendirme
8 Öğretim materyali değerlendirme
9 Bilgisayar destekli eğitim
10 e-öğrenme
11 web temelli öğretim teknolojileri
12 web temelli öğretim teknolojileri
13 tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde öğretim teknolojisi
14 tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde öğretim teknolojisi
15 sunumlar
16 toparlama ve değerlendirme

1. Yalın, H. İ. (2006). Öğretim Teknoloileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2. Alkan, C. (2011). Eğitim Teknolojisi. Ankara. Anı Yayıncılık 3. Kaya Z. (2006). Öğretim Tenolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayıncılık 4. Laurillard, D. (2002) Rethinking University Teaching:A conversational framework for the effective use of learning technologies. Taylor & Francis e-Library 5. Koumi, J. (2006) Designing Video and Multimedia for Open and Flexible Learning. Routledge 6. Clark, R.C., Mayer, R.E. (2008) e-Learning and the Science of Instruction, 2nd Ed. John Wiley & Sons, Inc. 7. Boulos, M.N.K., Maramba, I., & Wheeler, S. (2006). Wikis, blogs and podcasts: A new generation of Web based tools for virtual collaborative clinical practice and education, BMC Medical Education, 6(41). 8. McKendree, J. “e-Learning” sayfa (151-164) in Swanwick, T. (Ed). Understanding Medical Education Eveidence, Theory and Practice. Wiley-Blackwell, London, 2010 9. Masters K, Ellaway R. “AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment” Med Teach. 2008 Jun;30(5):455-73. doi: 10.1080/01421590802108331. 10. Masters K, Ellaway R. “e-Learning in medical education Guide 32 Part 2: Technology, management and design” Med Teach. 2008 Jun;30(5):474-89. doi: 10.1080/01421590802108349.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Takım/Grup Çalışması 1 60 60
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 60 60
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ev Ödevi 2 20 40
Toplam İş Yükü (saat) 222

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek