GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176032015 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Tıp eğitiminde öğretilmesi gereken mesleksel yetkinliklerin ve ilişkili bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceri hedefleri kavramları, bu kavramların farkları ve benzerlikleri, her birine özel ya da entegre eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin irdelenmesi ve bu mesleksel yetkinlikler temelinde eğitim programı geliştirme strateji, yaklaşım ve yöntemlerinin, tıp eğitimi programı geliştirmek üzere uygun şekilde kullanılması amaçlanmaktadır


Kevser vatansever


1 Yeterlik, yetkinlik ve öğrenme hedefi kavramlarını tanımlayabilir ve kuramsal temellerini açıklayabilir
2 Mezuniyet hedeflerine dayalı eğitim, yeterliğe dayalı eğitim gibi stratejileri ve deneyime dayalı öğrenme yaklaşımlarını tanımlayıp eğitim programına katkılarını ve kısıtlılıklarını değerlendirebilir
3 Dünyada ve Türkiye’de tıp fakültesi mezunlarından beklenen mesleksel yetkinliklerin belirlenmesi ile ilgili yaklaşımları ve çabaları açıklayabilir, bunları eleştirel olarak değerlendirebilir
4 Tıp eğitimi ile ilgili tüm tarafların güncel ve gelecekteki gereksinimlerini gözeten, küresel ve ulusal sosyal, politik ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri dikkate alan ve toplum ve hasta yararını önceleyen bir yaklaşımla, tıp fakültesi mezunlarına kazandırılması gereken mesleksel yetkinlikleri belirleyebilir
5 Bilişsel, psikomotor ve duyuşsal beceri taksonomilerden yararlanarak, tıp fakültesi mezunlarından beklenen mesleksel yetkinlikleri mezuniyet öncesi tıp eğitimi dönemlerine uygun şekilde düzenleyebilir ve eğitim hedefleri matrisi hazırlayabilir
6 Tıpta mesleksel yetkinlikler ve eğitimi ile ilgili eğitim verip danışmanlık yapabilir
7 Tıp eğitimi programlarında içeriğin yatay-dikey entegrasyon ve spiral organizasyon sağlanarak örgütlenmesine değer verir
8 Mesleksel yetkinlikleri ve içerdiği bilgi, beceri ve tutum hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için, öğrenme ve eğitim kuramlarından ve geçerli uygulamalardan yararlanır


Yok


Yok


Yeterlik, yetkinlik, eğitim hedefi Mezuniyet hedeflerine dayalı/çıktı-temelli eğitim ve yeterliğe-dayalı eğitim Dünyada ve Türkiye’de mesleksel yetkinliklerin belirlenmesi çabaları Tıp fakültesi mezuniyet amaç ve hedeflerinin belirlenmesi Mezuniyet amaç ve hedeflerinin kuramsal, toplumsal, politik ve sağlık hizmetlerine özgü arka planı Profesyonalizm/profesyonel davranış Mesleksel yetkinlikler ve eğitim hedeflerinin ilişkisi Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde mesleksel yetkinlikler matrisi Bilişsel, psikomotor ve duyuşsal becerilere ait eğitim hedefleri Eğitim hedefleri ile ilişkili program içeriğinin yatay-dikey entegrasyonu ve spiral organizasyonu Deneyime dayalı öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, işbirlikli öğrenme ve olgu temelli öğrenme stratejileri ve yaklaşımları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yeterlik, yetkinlik, eğitim hedefi
2 Mezuniyet hedeflerine dayalı/çıktı-temelli eğitim ve yeterliğe-dayalı eğitim
3 Dünyada ve Türkiye’de mesleksel yetkinliklerin belirlenmesine ilişkin çabalar ve eğilimler I
4 Dünyada ve Türkiye’de mesleksel yetkinliklerin belirlenmesine ilişkin çabalar ve eğilimler II
5 Tıp fakültesi mezuniyet amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
6 Mezuniyet amaç ve hedeflerinin kuramsal, toplumsal, politik ve sağlık hizmetlerine özgü arka planı I
7 Mezuniyet amaç ve hedeflerinin kuramsal, toplumsal, politik ve sağlık hizmetlerine özgü arka planı II
8 Profesyonalizm/profesyonel davranış
9 Mesleksel yetkinlikler ve eğitim hedeflerinin ilişkisi
10 Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde mesleksel yetkinlikler matrisi I
11 Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde mesleksel yetkinlikler matrisi II
12 Bilgi, beceri ve tutumlara ait eğitim hedefleri
13 Eğitim hedefleri ile ilişkili program içeriğinin yatay-dikey entegrasyonu ve spiral organizasyonu I
14 Eğitim hedefleri ile ilişkili program içeriğinin yatay-dikey entegrasyonu ve spiral organizasyonu II
15 Eğitim hedeflerine uygun eğitim strateji ve yöntemlerinin seçilmesi
16 Deneyime dayalı öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, işbirlikli öğrenme ve olgu temelli öğrenme stratejileri ve yaklaşımları

1. AAMC. (1998). Report I: Learning Objectives for Medical Student Education Guidelines for Medical Schools, Washington, USA. 1-10 http://www.aamc.org/meded/msop/start.htm (24-08-2006’da ulaşıldı) 2. Hoffmann T. (1999). The meanings of competency. Journal of European Industrial Training. 23 (6): 275-285. 3. Harden, R.M., J.R. Crosby, and M.H. Davis. (1999), AMEE Guide No. 14: Outcome-based education: Part 1-An introduction to outcome-based education. Medical Teacher, 21(1): 7-14. 4. Harden R.M., Crosby J.R., Davis H.M. Friedman M. (1999):AMEE Guide No:14. Outcome-based education: Part-5: From Competency to Meta-Competency. A model for specification of learning outcomes. Medical Teacher 21(6) 546-52 5. Harden R. M. (2000): The integration ladder: a tool for curriculum planning and evaluation. Medical Education 34: 551-557 6. Maudsley G., Strivens J. (2000): Promoting professional knowledge, experiential learning and critical thinking for medical students. Medical Education; 34: 535-544 7. EÜTF Eğitim Komisyonu Plan Grubu (2002). Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon Zemininde Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Rehberi ve 2002-2003 Yılı Çalışma Takvimi. EÜTF Yayın Bürosu 8. Kratwohl D.A. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, Volume 41, Number 4: 212-218. 9. Frank, JR. (Ed). (2005). The CanMEDS 2005 physician competency framework. Better standards. Better physicians. Better care. Ottawa: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Pages; 1-3, 7-24, 28-Appendix A 10. Hilton, S., Southgate, L. (2007). Professionalism in medical education. Teaching and Teacher Education 23: 265–279 11. Australian Medical Council (2009) Part 2: Attributes of Graduates. In Australian Medical Council (2009). Assessment and accreditation of medical schools: standards and procedures. Kingston, Australia. 1-3 12. Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Komisyonu & Çalışma Grubu (2009). Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (TYUYÇ) Ara Raporu S.1. YÖK, Ankara. Pages 3-10, 29-34 ve 38-44


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 5 80
Tartışma 6 4 24
Takım/Grup Çalışması 4 10 40
Örnek Vaka İncelemesi 4 6 24
Rapor Hazırlama 2 20 40
Bireysel Çalışma 16 5 80
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 8 64
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 372

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek