GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176022015 Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Tıp eğitiminde müfredat geliştirme ve öğretim tasarımı ile ilgili kuramsal çerçeve, çağdaş tıp eğitimi programlarının geliştirmede kullanılan yaklaşımlar, bu süreçte yer alan başlıca aşamalar, öğeler ve bunlar arasındaki ilişkiler irdelenerek mezuniyet öncesi tıp eğitimi dönemine ait orta ölçekli öğretim tasarımı yapılacaktır.


Assoc. Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, Assoc. Prof. Dr. H. İbrahim DURAK


1 Tıp eğitimi programlarına gerek içerik gerekse öğrenme ve öğretme süreçlerinde gereken değişimi nedenleriyle birlikte tartışıp öneriler getirebilecek
2 Müfredat geliştirme sürecince gereksinim belirleme yöntemlerini tanımlayıp geliştirilecek programa göre uygun yöntem ve araçları seçebilecek, bu yöntem ve araçları kullanarak gereksinim belirleyebilecek
3 Başlıca öğretim tasarımı modellerini tanımlayıp, kullanım şekilleri, kullanım özelliklerini açıklayabilecek
4 Eğitim programının ögeleri üzerinden ilişkileri doğru kurulmuş, temel kuram ve geçerli uygulamalarla savunulabilecek, mezuniyet öncesi eğitim dönemine ait kullanıma hazır bir öğretim tasarımı gerçekleştirebilecek
5 Program geliştirme, müfredat geliştirme, öğretim tasarımı konularında ilgililere temel eğitim verebilecek ve uygulama danışmanlığı yapabilecektir


Yok


Yok


1. Eğitim programı tanımı, program geliştirmede temel temel kavram ve ilkeler 2. Program geliştirmede genel ve öğrenen gereksinimlerin belirlenmesi 3. Örnek bir öğretim programının yapılandırması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Eğitim kavramı ve eğitim programı birlikteliği
3 Eğitim programı bileşenleri
4 Eğitim programı geliştirmeye etki eden faktörler
5 Eğitim programı geliştirme ve modelleri
6 Tıp eğitiminde program geliştirmede Kern’in altı adım yaklaşımı
7 Tıp eğitimi programı geliştirmede gereksinimler
8 Gereksinim belirlemede kullanılan yöntemler 1
9 Gereksinim belirlemede kullanılan yöntemler 2
10 Gereksinim analizi
11 Eğitim programı ve mezuniyet hedefleri
12 Öğretim tasarımı 1
13 Öğretim tasarımı 2
14 Öğretim tasarımı 3
15 Öğretim tasarımı 4
16 Dersin kapanışı ve geribildirim

1. Kern DE, Thomas PA, Howard DM, Bass EB. Curriculum Development for Medical Education: A Six-Step Approach: The Johns Hopkins University Press, 1998. 2. Posner GJ. Analyzing the Curriculum. Second Edition ed. USA: McGraw-Hill Inc., 1995. 3. Peyton JWR, editor. Teaching & Learning in Medical Practice. Guilford, GB: Manticore Europe Ltd., 1998. 4. Newble D, Cannon R. A handbook for Medical Teachers. Third ed. USA: Kluwer Academic Publishers, 1994. 5. Posner GJ, Rudnitsky AN. Course design, a guide to curriculum development for teacher. sixth edition ed. USA: Addison Wesley Longman Inc., 2001. 6. G.R. Norman, C.P.M. van der Vleuten, D.I. Newble, editors. The International Handbook of Research in Medical Education. Part 1-2. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; 2002 7. Prideaux, D., ABC of learning and teaching in medicine: Curriculum design. BMJ, 2002. 326: p. 268-270. 8. Cantillon, P., Hutchinson L., Wood D., editors ABC of Learning and Teaching in Medicine. BMJ Publishing Group. London, UK; 2003 9. Varış F. Eğitimde Program Geliştirme. Alkım Yayınları. 1996 10. Hatiboğlu MT. Türkiye’de Eğitim Tarihi. 1845-1997. Selvi Yayınları. 1998 11. Akyüz Y. Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1999’a). Alfa Yayınları. 1999 12. 2000-2020 Sürecinde Nasıl bir Dünya, Türkiye, Sağlık, Tıp Ortamı Öngörülebilir, Oluşturulabilir? TTB Yayınları, Nisan 2002 13. Demirel Ö. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. PegemA Yayıncılık. 2000 14. İşman A, Eskicumalı A. Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Değişim Yayınları. 1999 15. Doğan H. Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Önder Matbaacılık. 1997 16. Sönmez V. Eğitim Felsefesi. Anı Yayınevi. 1998 17. Kelly, A. V. Curriculum: Theory and Practice. Sage Publications, London; 2004


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 8 112
Tartışma 4 8 32
Takım/Grup Çalışması 4 6 24
Örnek Vaka İncelemesi 2 4 8
Rapor Hazırlama 7 14 98
Bireysel Çalışma 8 4 32
Toplam İş Yükü (saat) 306

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek