GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176862015 Eğitim Araştırmaları III Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Bu ders kapsamında eğitim araştırmaları I ve II derslerine üzerinde çalışılan araştırmanın veri toplama analiz ve araştırma raporları sunulacak, hakemli bir dergiye gönderme işlemi tamamlanacaktır


H.İbrahim Durak, Hatice Şahin, Kevser Vatansever, Ö. Sürel Karabilgin, A. Hilal Batı, Nilüfer Demiral Yılmaz


1 Oluşturduğu araştırma sorusu çerçevesinde araştırma yöntemi seçip uygun veri toplama araçlarını geliştirebilir
2 Çalışmasına uygun örneklem seçebilir
3 Araştırma protokolü oluşturup veri toplayabilir ve uygun araçlarla veri girişi yapabilir.
4 Veri kalite kontrolü yapıp temel ve ileri veri analiz yapabilir
5 Analiz sonuçları uygun şekilde raporlayabilir.
6 Araştırma raporu hazırlayıp farklı formatlarda (kongre bildirisi, dergi makalesi v.b) sunabilir


Eğitim Araştırmaları I ve II


Yok


Eğitim araştırmalarında yöntem, ölçüm ve veri toplama aracı, veri girişi, veri analizi, raporlamaya ve yayınlama


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve açıklamalar
2 Araştırma 1 ve 2 dersinde hazırlanan araştırma projesinin gözden geçirilmesi
3 veri analizi
4 veri analizi
5 veri analizi
6 raporun yöntem kısmının tamamlanması
7 bulgular
8 bulgular
9 tartışma
10 tartışma
11 giriş
12 yazım ilk taslağı
13 poster ve sözlü bildiri
14 ulusal ve uluslararası dergiler
15 makale gönderimi
16 mnakale gönderimi

1. Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., (2005) How to design and evaluate research in education (sixth edition). McGraw-Hill International Edition 2. Crowl, T.K. (1996). Fundamentals of educational research, Second Edition. Madison WI, Brown & Benchmark. 3. Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler: Nobel Yayın Dağıtım. 4. Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler: Pegem A Yayıncılık. 5. Bryman A, Cramer D. Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows: a guide for social scientists: Routledge London/Philadelphia, PA, 2001. 6. Field A. Discovering statistics using SPSS: Sage Publications Ltd, 2009. 7. KESİTSEL ÇALIŞMA REHBERİ (kısa): Elm E, Altman D, Egger M, Pocock S, Gotzsche P, Vandenbroucke J. STROBE INITIATIVE-The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: Guidelines for Reporting Observational Studies. Epidemiology 2007;18(6):800-04. 8. KESİTSEL ÇALIŞMA REHBERİ (uzun): Elm E, Altman D, Egger M, Pocock S, Gotzsche P, Vandenbroucke J. STROBE INITIATIVE-The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): Explanation and Elaboration. Epidemiology 2007; 18(6):805-35. 9. NİTELİKSEL ARAŞTIRMA REHBERİ: Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care 2007;19(6):349-57 10. EĞİTSEL ARAŞTIRMA REHBERİ: American Educational Research Association (2006). Standards for reporting on empirical social science research in AERA publications: American Educational Research Association. 11. KANITA DAYALI TIP EĞİTİMİ REHBERİ: M. Harden, J. G., Graham Buckley, IR Hart, R. (1999). BEME Guide No. 1: Best evidence medical education. Medical Teacher, 21(6), 553-562.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 16 4 64
Rapor Sunma 1 10 10
Makale Yazma 1 100 100
Okuma 1 100 100
Toplam İş Yükü (saat) 274

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek