GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176062014 Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli Ders Grubu 2 3 8,00

Doktora


Türkçe


Tıp eğitimi programı analizindeyararlanılan yöntemleri kullanabilme, analiz edilen programın özelliklerini tanımlayabilme ve sunabilme, bir tıp eğitimi programını planlanan, gerçekleşen, öğrenilen, sınanan ve gizli müfredat kavramları perspektifinde analiz edip yorumlayabilme yetkinliği kazandırmak amaçlanmaktadır


Yard.Doç.Dr.kevser vatansever


1 Eğitim programı analizi yöntemlerini tanımlayabilir
2 Analiz sürecinde eğitim programının, niteliğini tanımlayıp, yapısal öğelerine, öğeler arası ilişkilere, öğeler ve öğeler arası ilişkileri örgütleme ilkelerine göre yorumlayabilir ; programın, öğelerin ve öğeler arası ilişkilerin dayandığı temelleri saptayabilir
3 Planlanan, gerçekleşen, öğretilen, sınanan ve gizli müfredat kavramlarını ve birbirinden farklılıklarını tartışabilir, analizini yaptığı programların bu boyutlarını değerlendirebilir
4 Analiz ettiği eğitim programının arkasında yatan ideolojileri, epistemolojik, eğitsel ve psikolojik varsayımları ve ilkeleri ortaya çıkarabilir
5 Programın ögeleri arasındaki uygunluğu ve ilişkilerini analiz edebilir ve programın güçlü ve zayıf yönleri temelinde iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirebilir
6 Program analizi konusunda ilgililerine eğitim ve danışmanlık verebilir


Yok


Yok


1. Programın genel yapısı (dokümantasyonu, orijini, ilkeleri, hedefleri, organizasyonu, eğitim ve sınama yöntemleri ve arkasında yatan perspektifler) 2. Programın uygunluğu/ilişkileri (amaç, hedef ve içeriği, amaç ve içeriğin arkasındaki varsayımlar, gizli müfredat, programın organizasyonu, konfigürasyonu ve altta yatan varsayımlar) 3. Eğitim programı eleştirisi (programın güçlü ve zayıf yönleri, öneriler)


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitim programı analizi yaklaşımları
2 Müfredat haritalama yöntemleri
3 Eğitim programlarının ideolojik temelleri
4 Eğitim programlarının arkasında yatan perspektifler I
5 Eğitim programlarının arkasında yatan perspektifler II
6 Eğitim programlarının epistemolojik varsayımları
7 Eğitim programlarının eğitsel varsayımları
8 Eğitim programlarının psikolojik varsayımları
9 Eğitim programının kökenleri ve ilkeleri
10 Eğitim programının amaç, hedef ve içeriği
11 Eğitim programının içeriğinin organizasyonu ve konfigürasyonu
12 Programda kullanılan eğitim ve sınama yöntemleri
13 Planlanan, gerçekleşen, öğretilen ve sınanan müfredat
14 Gizli müfredat
15 Eğitim programının güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi
16 Programın iyileştirilmesine dair önerilerin belirlenmesi

1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ders Programı 2. Posner GJ. Analyzing the Curriculum. Second Edition ed. USA: McGraw-Hill Inc., 1995. 3. Ludmerer K. Time and medical education. Annals of internal medicine 2000;132(1):25. 4. Harden RM. (2001) AMEE Guide No. 21: Curriculum mapping: a tool for transparent and authentic teaching and learning. Medical Teacher, 23(2): 123-37 5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Klinik öncesi dönem eğitim programını yatay ve dikey entegrasyon zemininde yeniden yapılandırma çalışmaları rehberi ve 2002–2003 yılı çalışma takvimi. 2002. 6. Tezci E. Uysal A. (2004)Eğitim Teknolojisinin Gelişimine Epistemolojik Yaklaşımların Etkisi. TOJET. 3(2). 7. Aktan C.(2007) Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler ve Paradigmalar. İçinde (Aktan C. Değişim çağında Yüksek Öğretim. İzmir, Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007) 8. Hafferty F, Franks R. The hidden curriculum, ethics teaching, and the structure of medical education. Academic Medicine 1994;69(11):861-71.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Tartışma 8 5 40
Takım/Grup Çalışması 2 10 20
Örnek Vaka İncelemesi 1 20 20
Rapor Hazırlama 1 20 20
Proje Hazırlama 1 100 100
Rapor 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 242

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek