GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176102014 Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli Ders Grubu 2 3 6,00

Doktora


Türkçe


Eğitim kültürü ve politikaları, eğitimde örgütlenme, örgütsel gelişim ve yenilenme, yönetim yaklaşımları, yönetim ve liderlik, değişim yönetimi, kalite yaklaşımı ve yönetim konuları tartışmalı olarak irdelenerek öğrencilerde geniş perspektifli bir farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.


Nilüfer Demiral Yılmaz, H. İbrahim Durak


1 Bu dersin sonunda öğrenci başlıca yönetim ve liderlik yaklaşımlarını sayabilir.
2 Bu dersin sonunda öğrenci yönetim süreçlerinin tanımını yapıp tıp eğitimi örgütlerinde karşılıklarını ifade edebilir
3 Bu dersin sonunda öğrenci örgütlerin örgütlenme yapısını analiz edip örgüt kültürü ve iklimine tanı koyabilir.
4 Bu dersin sonunda öğrenci toplam kalite yaklaşımı ile eğitim müdahaleleri tasarlayabilir.
5 Bu dersin sonunda öğrenci değişim süreçlerinin yönetiminde kendine düşen rol ve sorumlulukları değerlendirebilir


Yok


Yok


Birey, Meslek, Örgüt ve Yönetime genel bakış, Eğitimde yönetim ve liderlik: roller ve görevler, Yönetim süreçleri, Örgütsel tanı, Örgütlerde gelişme ve sürekli yenilenme, Eğitimde Toplam Kalite Yaklaşımı, Değişim Yönetimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Birey, Meslek, Örgüt ve Yönetime genel bakış
2 Birey ve Mesleği
3 Örgüt ve Yönetim teorileri
4 Eğitimde yönetim ve liderlik: roller ve görevler I
5 Eğitimde yönetim ve liderlik: roller ve görevler II
6 Yönetim süreçleri I
7 Yönetim süreçleri II
8 Örgütsel tanıya giriş ve Örgütlenme tipleri
9 Örgüt sağlığı
10 Örgüt kültürü
11 Örgüt iklimi
12 Örgütlerde gelişme ve sürekli yenilenme
13 Eğitimde Toplam Kalite Yaklaşımı
14 Değişim Yönetimi
15 seminer
16 Toparlama haftası

1. Aydın, M. (2007). Eğitim Yönetimi. Hatiboğlu Yayınları. Ankara. 2. Cummings,T.G., Huse, E.F. (). “Structurel Design” in Developmet and Change. West Publishing Company. 3. Mintzberg H. (1989). Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations. NY: The Free Press. 4. Owens, R.G. (2004). Organizational Behaviour in Education. 5. Sallis, E. (1996). Total Quality Management in Education. Kogan Page Limited. 6. Şişman, M. (2007). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem Akademi. 7. Tichy, N. (1980). Systems Theory for Organization Development. In: Cummings, T.G. (Ed.). John Wiley & Sons Ltd. 8. Tichy, N.M. (1983). Managing Strategic Change. Technical, Political, and Cultural Dynamics. A Social Network Perspective for Organization Development. In: Lawler III E.E. & Seashore, S. (Eds.). Wiley-Interscience Publication. 9. Weisbord, M.R. (1985). Overall Diagnosis: Building a Profile; and A Diagnostic Profile. In: Organizational Diagnosis: A workbook of Theory and Practice. Health Care Management Review 1, 2. Addison-Wesley Publishing Company.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Tartışma 4 2 8
Takım/Grup Çalışması 2 10 20
Örnek Vaka İncelemesi 1 30 30
Seminer 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 5 5 25
Rapor 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 151

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek