GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176122014 Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli Ders Grubu 2 3 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin hekimlerin öğrenme aşamalarını, STE-SMG etkinliklerini açıklayabilmesini ve eğitici gelişimi programı geliştirebilmesini sağlamaktır.


Assist. Prof. Dr. Ö. Sürel Karabilgin, Assist. Prof. Dr. Kevser Vatansever


1 Yetişkinler ve hekimlerin nasıl öğrendiğini bütün boyutları ile açıklayabilecek
2 Hekimleri öğrenmeye / değişmeye teşvik eden ya da öğrenmelerini / değişimlerini engelleyen bireysel, kurumsal ve eğitsel faktörleri analiz edebilecek
3 Tıp eğitiminde STE-SMG uygulamalarının yeri, önemi, yöntemlerini tanımlayıp etkili ve etkisiz SMG-STE uygulamalarını örnekleyebilecek
4 Tıpta STE, SMG ve değerlendirilmesi ve eğitici gelişimi ile ilgili küresel ve ulusal eğitimleri ve uygulamaları analiz edebilecek
5 Tıpta eğiticiler için Temel Eğitici Gelişimi Programı tasarımı yapıp, uygulayabilecek ve etkinliği değerlendirebilecektirYok


Sürekli öğrenme, sürekli mesleksel gelişim, eğitici gelişimi kavramları, bu alanlarda kullanılan eğitim ve değerlendirme yöntemleri tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yetişkin öğrenme ilkeleri
2 Hekimler nasıl öğrenir-I
3 Hekimler nasıl öğrenir-II
4 Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleksel Gelişime giriş
5 Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleksel Gelişim etkinliklerinde kullanılan eğitim yöntemleri
6 Dünya örnekler
7 Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleksel Gelişimde güncel yaklaşımlar-I
8 Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleksel Gelişimde güncel yaklaşımlar-II
9 Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleksel Gelişim etkinliklerini değerlendirme-I
10 Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleksel Gelişim etkinliklerini değerlendirme-II
11 Eğitim, tıp eğitimi ve diğer tıp disiplinleri
12 Eğitici eğitimi: Tarihçe ve temel kavramlar
13 Eğitim kuramlarının eğitici gelişimine katkıları
14 Eğitim kuramlarının eğitici gelişimine katkıları
15 Eğitici eğitiminde genel eğilimler
16 Eğitici eğitimi stratejileri

Bath, D., & Smith, C. (2004). Academic developers: an academic tribe claiming their territory in higher education. International Journal for Academic Development, 9(1), 9 – 2 Campbell, C. M., & Gondcz, T. (2003). Chapter 5: Identifying the Needs of the Individual Learner. In D. Davis, B. E. Barnes & R. Fox (Eds.), The Continuing Professional Development of Physicians. From Research to Practice (pp. 81-96). Chicago: AMA Press Davis, N., Davis, D., & Bloch, R. (2008). Continuing medical education: AMEE Education Guide No 35. Medical Teacher, 30(7), 652-666. Fox, R., Davis, D., & Barnes, B. E. (2003). Chapter 16. Integrating Theory and Practice: Toward Practical Scholarship and Scholarly Practice. In D. Davis, B. E. Barnes & R. Fox (Eds.), The Continuing Professional Development of Physicians. From Research to Practice (pp. 341-360). Chicago: AMA Press Glicken, A. D., & Merenstein, G. B. (2007). Addressing the hidden curriculum: Understanding educator professionalism. Medical Teacher, 29(1), 54 - 57. Leach, D. C. (2004). Professionalism: The Formation of Physicians. The American Journal of Bioethics, 4(2), 11 - 12. Mann, K. V., & Gelula, M. H. (2003). Chapter 7: How to Facilitate Self-Directed Learning. In D. Davis, B. E. Barnes & R. Fox (Eds.), The Continuing Professional Development of Physicians. From Research to Practice (pp. 121-143). Chicago: AMA Pres Merkur, S., Mossialos, E., Long, M., & McKee, M. (2008). Physician revalidation in Europe. Clinical Medicine, Journal of the Royal College of Physicians, 8(4), 371-376. Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 74(Summer), 5-12 Moore Jr, D. (2007). How physicians learn and how to design learning experiences for them: an approach based on an interpretive review of evidence. Continuing Education in the Health Professions: Improving Healthcare Through Lifelong Learning, 34-58. Peck, C., McCall, M., McLaren, B., & Rotem, T. (2000). Continuing medical education and continuing professional development: international comparisons. BMJ, 320(7232), 432-435 Skeff, K. M., Stratos, G. A., & Mount, J. F. S. (2007). Faculty development in medicine: A field in evolution. Teaching and Teacher Education, 23(3), 280-285. Slotnick, H. B. (2001). How Doctors Learn: Education and Learning across the Medical-school-to-practice Trajectory., Academic Medicine, 76(10/October), 1013-1026 Steinert, Y. (2000). Faculty development in the new millennium: key challenges and future directions. Medical Teacher, 22(1), 44-50. Steinert, Y., Mann, K., Centeno, A., Dolmans, D., Spencer, J., Gelula, M., et al. (2006). A systematic review of faculty development initiatives designed to improve teaching effectiveness in medical education: BEME Guide No. 8. Medical Teacher, 28(6), 497-526 Stern, D., & Papadakis, M. (2006). The developing physician--becoming a professional. New England Journal of Medicine, 355(17), 1794. Wentz, K. D., Jackson, J. J., Raichle, L., & Davis, D. (2003). Chapter 2. Forces for Change in the Landscape of CME, CPD, and Health System-Linked Education. In D. Davis, B. E. Barnes & R. Fox (Eds.), The Continuing Professional Development of Physicians. From Research to Practice (pp. 25-47). Chicago: AMA Pres


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Takım/Grup Çalışması 1 24 24
Rapor Hazırlama 4 15 60
Bireysel Çalışma 16 4 64
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek