GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Ders 3 5 0

Doktora

1 Uzmanlık alanı ile ilgili kapsamlı bilgi ve becerisi
2 Uzmanlık alanı ile ilgili eleştirel düşünme becerisi
3 Klinik ortamlarda saptanan bir sorunu çözmeye yönelik araştırma sorusu haline getirebilme becerisi
4 Uzmanlık alanı ile ilgili bir sorunu saptama ve çözme becerisi
5 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak uzmanlık alanına ilişkin yeni yaklaşımları izleyebilme
6 Klinik bir araştırmayı yürütebilme için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
2 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
3 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
4 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
5 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
6 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
7 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
8 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
9 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
10 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
11 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
12 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
13 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
14 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
15 Uzmanlık alanı ile ilgili konular
16 Uzmanlık alanı ile ilgili yazılı ve sözlü sınavYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Bireysel Çalışma 2 50 100
Okuma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek