GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176052016 Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Tıp eğitiminde kullanılan öğrenme ortamlarının (amfiler, laboratuarlar, kütüphane ve öğrenme kaynakları merkezi, hastane, toplum, birinci basamak sağlık kurumları v.b) özellikleri, eğitici ve öğrencilere sağladıkları fırsatlar, öğrenme ve öğretmenin en etkin halde gerçekleştirilebilmesi için öğrenme ortamlarında gerekli olan standartlar irdelenecek, uygulamalarda bu ortamlarda gözlem yaparak ya da bizzat deneyerek öğrenilenler pekiştirilecektir.


Assist. Prof. Dr.Ayşe Hilal Batı, Assoc. Prof. Dr.H.İbrahim Durak, Assist. Prof. Dr.Ö.Sürel Karabilgin


1 Tıpta öğrenme ortamlarının özelliklerini bilmek
2 Farklı öğrenme ortamlarının avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmek
3 Öğrenme ortamlarına özel yöntem ve araçların kullanımında bilgi ve beceri kazanmak
4 Öğrenme ortamlarına özgün eğitim becerileri konusunda da bilgi sahibi olmak ve uygulamak
5


Yok


Yok


Ders içeriği şu temalar altında yapılandırılmıştır: A. Büyük Gruplarda Eğitim ve Öğretim-Ders anlatma B. Küçük Gruplarda Eğitim C. Uzaktan Eğitim ve Bilgisayar Destekli Eğitim


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Programın Tanıtımı
2 Eğitim öğretim yöntemlerine giriş
3 Tıp Eğitiminde Yaygın Kullanılan Öğretim Yöntemleri
4 Büyük gruplarda eğitim yöntem ve teknikleri
5 Ders hazırlama
6 Etkili Ders anlatma
7 Bir amfi dersinin değerlendirilmesi
8 Görsel işitsel araçların hazırlanması ve kullanılması
9 Küçük gruplarda eğitim
10 Beceri eğitimi, klinik eğitim
11 Probleme dayalı eğitim, Simüle hasta ile eğitim
12 Öğrenme ve öğretme teorileri bağlamında büyük ve küçük grup eğitimleri
13 Uzaktan Eğitim
14 Bilgisayar temelli-destekli eğitim
15 Collaborative ve cooperative öğrenme
16 Değerlendirme

1.Peyton JWR, editor. Teaching & Learning in Medical Practice. Guilford, GB: Manticore Europe Ltd., 1998. 2.Newble D, Cannon R. A handbook for Medical Teachers. Third ed. USA: Kluwer Academic Publishers, 1994. 3.G.R. Norman, C.P.M. van der Vleuten, D.I. Newble, editors. The International Handbook of Research in Medical Education. Part 1-2. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; 2002 4.Cantillon, P., Hutchinson L., Wood D., editors ABC of Learning and Teaching in Medicine. BMJ Publishing Group. London, UK; 2003 5.Laurillard, D. Re-Thinking University Teaching: A Framework for Effective Use of Educational Technology. Routledge Falmer, London; 2002 6.Coffield, F., Moseley, D., Hall, E., Ecclestone, K. Learning Styles and Pedagogy in post-16 Learning. Learning and Skills Center, Cromwell Press Ltd., Trowbridge, Wiltshire; 2004


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Gözlem 1 1 1
Rapor Hazırlama 3 6 18
Bireysel Çalışma 8 12 96
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek