GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176202016 Eğitim Araştırmaları I Ders 1 1 0

Doktora

1 Eğitim araştırmalarında kullanılan temel yöntemleri tanımlayıp kullanım amaçlarına yerlerine göre örnekleyerek açıklayabilir
2 Tıp Eğitiminde araştırma yapmak için gereken yetkinlikleri tanımlayıp, tıp eğitimi araştırmacılarının karşılaştıkları güçlükler ve fırsatları açıklayabilir
3 Yaygın kullanılan akademik tarama araçlarını kullanarak ilgilendiği konularda eğitim araştırmalarına ulaşıp eğitim araştırmalarını eleştirel olarak değerlendirebilir
4 İlgilendiği alanda literatür dayanaklı araştırma sorusu, hipotezi oluşturup, soru-hipotezle uyumlu araştırma tasarımı yapabilir
5 Yaptığı araştırma tasarımını paydaşlarına sunup tartışabilir, katkı ve önerilerini uygun şekilde alabilir[Yok]Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve açıklamalar
2 Eğitimde araştırma yöntemlerinin temelleri
3 Eğitim araştırmalarının amaçları konu alanları ve araştırma sorusu oluşturma
4 Eğitim araştırmalarının amaçları konu alanları ve araştırma sorusu oluşturma
5 Literatür tarama
6 Literatür tarama
7 Tıp Eğitiminde araştırma yapmak için gereken yetkinlikler,
8 Tıp eğitimi araştırmacılarının karşılaştıkları güçlükler ve fırsatlar
9 Eğitimde yeni araştırma yöntemi arayışları
10 Tıp eğitiminde araştırma yöntemleri
11 Tıp eğitiminde araştırma yöntemleri
12 Tıp eğitiminde araştırma yöntemleri ve örnekleri
13 Araştırma / Proje önerisi hazırlamak
14 Araştırma / Proje önerisi hazırlamak
15 Araştırma / Proje önerisi sunmak
16 Toparlama oturumuYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Tartışma 8 2 16
Takım/Grup Çalışması 2 10 20
Örnek Vaka İncelemesi 0 0 0
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 2 2
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 2 10 20
Bireysel Çalışma 4 5 20
Okuma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 172

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek