GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176012019 Tıpta Öğrenme ve Öğretmeye Giriş Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Giriş niteliği taşıyan bu ders kapsamında eğitim, öğretim ve öğrenmedeki temel kavram, paradigma ve teoriler eğitimbilim ve eğitim psikolojisi bağlamında irdelenecek, tıp eğitimine yansımaları ve bu ilkelerden ortaya çıkan öğretim ve öğrenim yöntemleri tartışılacaktır.


Assoc. Prof. Dr. H.İbrahim DURAK, Assoc. Prof. Dr.Hatice ŞAHİN


1 Başlıca eğitim kuruamlarını sayıp, bilgi işleme modeli ve öğrenme sürecini eksiksiz açıklayabilir
2 Öğrenme stilleri/yaklaşımları zemininde öğrenme sürecinde nerelerde sorun çıkabilir ve nasıl düzeltilebilir? Bireysel farklılıklar öğrenme süreçlerini nasıl etkiliyor? Sorularını eksiksiz yanıtlayabilir.
3 İyi ve etkili bir öğretme nasıl olmalıdır konusunda litertüre dayalı bir analiz yapabilir
4 İyi ve etkili öğretmenin pratik uygulamalarına dair örnekler verebilir
5


Yok


Yok


Giriş niteliği taşıyan bu derste öğrenme sürecine ilişki eğitim psikolojisinin ortaya koyduğu temel kuram ve kavramlar, öğrenme ve öğretme süreçleri ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse girşi ve açıklamalar (Intoduction)
2 Öğrenme kuramlarına giriş (intordution to learning theories)
3 Davranışçı kuram (behavorism),
4 Öğrenci semineri
5 bilişsel model (cognitivism),
6 bilgiyi işleme kuramı (information processing model),
7 oluşturmacılık (constructivism),
8 birleştirmeci kuram (Connectivism)
9 öğrenci semineri
10 öğrenme stratejileri (learning strategies)
11 öğrenme yaklaşımları/stilleri (learning approaches/learning styles),
12 öğretme ve eğitim (teaching and training)
13 öğretme yaklaşımları (teaching approches),
14 yürütücü biliş (metacognition),
15 problem çözme (problem solving skills)
16 Toparlama oturumu ( wrap up and feedback)

1. Bruning RH, Schraw GJ, Ronning RR. Cognitive Psychology and Instruction. Third Edition ed. Columbus, Ohio: Prentice_Hall Inc., 1999. 2. Slavin RE. Educational Psychology, Theory and Practice. sixth ed. USA: Allyn & Bacon, 2000. 3. Patrick, J. Training: Research and practice. London: Academic Press. 1992 4. Schmidt, H.G., Norman, G.R., & Boshuizen, H.P.A. (1990). A cognitive perspective on medical expertise: Theory and implications. Academic Medicine, 65, 611 - 621. 5. G.R. Norman, C.P.M. van der Vleuten, D.I. Newble, editors. The International Handbook of Research in Medical Education. Part 1-2. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; 2002 6. Cantillon, P., Hutchinson L., Wood D., editors ABC of Learning and Teaching in Medicine. BMJ Publishing Group. London, UK; 2003 7. Senemoğlu, N. Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Gazi Kitabevi, Ankara; 2002 8. Nicholls, G. Developing Teaching and Learning in Higher Education. Routledge Falmer, London; 2001 9. Ramsden, P. Learning to teach in Higher Education. Routledge Falmer, London; 1991 10. Ashman, A. F. Introduction to Cognitive Education: Theory&Applications.Routledge Falmer, London; 1997 11. Bransford, J. D, Brown, A. L., Cocking, R. R. (Eds). How People Learn. National Academies Press, Washington, D.C; 2000


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Seminer 1 6 6
Bireysel Çalışma 16 5 80
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Rapor 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek