GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176042019 Tıpta Mesleksel Yetkinliklerin Sınanması Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin sınamanın tıp eğitimindeki önemini ve yerini, sınama ile ilgili genel ilke ve kavramları, psikometrik özellikleri, sınama yöntem ve araçlarını açıklayabilmesini ve bu yöntem ve araçları mesleksel yetkinliklerin sınanmasında uygun biçimde kullanabilmesini sağlamaktır.


Assist. Prof. Dr. Ö. Sürel Karabilgin, H. İbrahim Durak


1 Bu dersin sonunda öğrenci; ölçme ve değerlendirmenin öğrenme ve öğretmeyle ilişkisini, başlıca ölçme-değerlendirme teorilerini, sınavların yararlılık parametrelerini tanımlayabilecek
2 tıp eğitiminde yaygın kullanılan sınama yöntem ve uygulamalarını kullanım yerleri ve özelliklerine göre açıklayabilecek
3 amaca uygun sınama yöntemi ve aracı tasarlayıp, uygun geçme-kalma ölçütü belirleyebilecektir.
4 tasarladığı sınavları uygun koşullarda hayata geçirip sonuçlarını doğru kullanabilecek ve uygulanan sınavların kalitesini değerlendirebilecek
5 tıp eğitiminde ölçme değerlendirme uygulamaları konusunda ilgililerine eğitim verip danışmanlık yapabilecektir.Yok


Bu derste sınama ile ilgili genel ilke ve kavramlar, sınavların psikometrik özellikleri, sınama yöntem ve araçları ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitsel test ve sınama: Bağlam, Konular ve Trendler
2 Ölçüm ve sınamanın öğretimdeki rolü
3 Öğretim amaç ve hedefleri: Sınamanın temelleri
4 Geçerlilik
5 Güvenilirlik
6 Sınavın eğitsel etkisi, kabul edilebilirliği ve maliyeti
7 Sınıf testlerini ve sınavlarını planlamak
8 Test maddelerini yapılandırmak: basit formlar
9 Test maddelerini yapılandırmak: çoktan seçmeli soru formları
10 Karmaşık başarıyı ölçmek I
11 Karmaşık başarıyı ölçmek II
12 Performans temelli sınama
13 Gözlemsel teknikler, akran değerlendirmesi ve öz değerlendirme
14 Portfolyo
15 Sınama sonuçlarının kullanımı
16 Dereceleme ve skorları yorumlama

Linn RL, Miller MD, Measurement and Assessment in Teaching. New Jersey, USA: Prentice Hall, 2005- International Edition McMasterUniversity. Evaluation Methods: A resource handbook. Ontario: McMaster University, 1995. Dent JA, Harden RM, editors. A Practical Guide for Medical Teachers, Elsevier, 2005 (Section 6: Assessment pp 282-364) Val Wass; Cees Van der Vleuten; John Shatzer; Roger Jones. Assessment of clinical competence. The Lancet; Mar 24, 2001; 357, 9260. Case SM, Swanson DB, Constructing written test questions for the basic and clinical sciences, 1996. ABMS “toolbox of assessment methods”, http://www.acgme.org/Outcome/assess/Toolbox.pdf J.M. Shumway ve RM Harden (2003). AMEE Guide No. 25: The assessment of learning outcomes for the competent and reflective physician. Medical Teacher, Vol. 25, No. 6, 2003, pp. 569–584. M. Friedman Ben David, MH Davis, RM Harden, PW Howie J Ker, MJ Pippard (2001). AMEE Medical Education Guide No. 24: Portfolios as a method of student assessment. Medical Teacher, 23:6, 535 – 551.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 15 2 30
Uygulama/Pratik 15 2 30
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 10 120
Performans 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 184

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek