GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176112019 Eğitim Programı Değerlendirme Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Eğitimde program değerlendirmeye yönelik kuramsal çerçeve, eğitim programlarını değerlendirme yaklaşım, model ve türleri ile değerlendirmede kullanılan yöntem ve araştırma desenleri, program değerlendirme sürecinin oluşturulması, değerlendirme ve araştırma alanları arasındaki benzerlik ve farklılıklar, tıp eğitiminde nitelik yaklaşımı, standartların belirlenmesi ve akreditasyon konularında bilgi ve deneyim kazanmak1 Eğitimde program değerlendirmeye yönelik kuramsal çerçeve, eğitim programlarını değerlendirme yaklaşım, model ve türleri ile değerlendirmede kullanılan yöntem ve araştırma desenleri, program değerlendirme sürecinin oluşturulması, değerlendirme ve araştırma alanları arasındaki benzerlik ve farklılıklar, tıp eğitiminde nitelik yaklaşımı, standartların belirlenmesi ve akreditasyon konularında bilgi sahibi olma
2 Program değerlendirmeyi program geliştirme sürecinin bir aşaması olarak kullanabilme
3 Program değerlendirmenin ne olduğu ve elde edilmek istenen bilginin türüne göre hangi amaçlarla yapıldığı, eğitim programlarının değerlendirilmesinin niçin, ne zaman, kimler tarafından ve nasıl yapılması gerektiği konusunda süreci yönetecek düzeyde bilgi edinme
4 Farklı gereksinimleri karşılamak için farklı durumlarda program değerlendirme türleri, yaklaşım ve modelleri belirlenmesi ve kullanımı hakkında yetkinlik kazanma
5 Eğitim programı değerlendirmede bağlam, girdi, süreç ve sonuçlar ile ilgili uygun değerlendirme yöntemleri seçip etkin biçimde uygulayabilme
6 Eğitim programı değerlendirme ile ilgili konularda etkin, etik ve nitelikli hizmetler sunabilme
7 Tıp eğitiminde standartların belirlenmesi ve akreditasyon ile ilgili süreci yönetecek düzeyde bilgi edinme


Tıpta Eğitim Programı Geliştirme


Öğrencilerin derslere önerilen kaynaklardan tema bazında belirlenen bölümleri okuyarak derslere katılmaları beklenmektedir.


Ders içeriği şu temalar altında yapılandırılmıştır: A.Program değerlendirme ve amaçları nedir, program değerlendirme niçin, ne zaman, kimler tarafından ve nasıl hazırlanmalıdır?,B.Program değerlendirme tür, yaklaşım ve modelleri,C.Program değerlendirmede kullanılan yöntemler ve araştırma desenleri , D.Bir program tasarısını değerlendirebilme, E.Tıp Eğitiminde Standartların belirlenmesi ve akreditasyon


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Program değerlendirme ve amaçları nedir?
2 Program değerlendirme niçin, ne zaman, kimler tarafından ve nasıl hazırlanmalıdır?
3 Program değerlendirme tür ve yaklaşımları
4 Program değerlendirme modelleri
5 CIPP modeli
6 Eisner’in Eğitsel Eleştiri Modeli
7 Stufflebeam’in Makro (Toplam) Değerlendirme Modeli Stake’in Tepki Değerlendirme Modeli
8 Kirkpatick modeli Logic model
9 Program değerlendirmede kullanılan yöntemler ve araştırma desenleri
10 Program değerlendirme konulu makale incelemeleri
11 Program değerlendirme çalışması analizi
12 Bir programı değerlendirebilme
13 E3B1 programının incelenmesi
14 E3B1 programının incelenmesi
15 Tıp Eğitiminde Standartların belirlenmesi
16 Tıp Eğitiminde akreditasyon

1.Erden M. Eğitimde Program Değerlendirme. Anı Yayınevi. 1998. 2.G.R. Norman, C.P.M. van der Vleuten, D.I. Newble, editors. The International Handbook of Research in Medical Education. Part 1-2. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; 2002. 3.Goldie, J. (2006). AMEE Education Guide No. 29: Evaluating educational programmes, Medical Teacher, Vol. 28, No. 3, pp. 210–224. 4.Levine, T. (2002). Studies in Educational Evaluation, Stability and Change in Curriculum Evaluation, 28, 1-33. 5.Melrose, M. (1998). Quality in Higher Education, Exploring Paradigms of Curriculum Evaluation and Concept of Quality, Vol 4, No 1, 6.Morison, J. British Medical Journal, Evaluation, Vol 326, February 2003. 7.Stufflebeam, DL., Madauus, G.F., Kellaghan, T. (Eds). Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services, Kluwer Academic Publishers, Boston; 2000. 8.WHO Gidelines for Quality Assurance of Basic Medical Education in Western Pasific Region, WHO RegonalOffice for The Western Pasific, Manila-Philippines, 2001. 9.Karle H. (2006). Global Standards and Accreditation in Medical Education: A View from The WFME, Academic Medicine, Vol 81, No:12, Supplement, December. 10.Karle H. (2008). International Recognation of Basic Medical Education Programmes, Medical Education, 42:12-17.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Tartışma 16 2 32
Takım/Grup Çalışması 4 6 24
Seminer 1 8 8
Makale Kritik Etme 2 1 2
Bireysel Çalışma 16 4 64
Okuma 16 5 80
Toplam İş Yükü (saat) 242

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek