GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176082019 Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Toplumun sağlık sorunlarını çözme yetkinliğine sahip hekim tipinin belirlenmesi ve bu hekimi yetiştirmeye yönelik içeriğe sahip ve toplum içinde sürdürülen bir eğitim programının oluşturulması konularının tartışılması, varolan tıp eğitimi programlarının topluma yönelik ve topluma dayalı tıp eğitimi uygulama yöntem ve modelleri açısından değerlendirilmesi ve topluma dayalı eğitim planlama ve uygulamada kurumlararası işbirliği örneklerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.


yard.doç.dr.kevser vatansever


1 Topluma dayalı ve topluma yönelik tıp eğitimi (TDTE) kavramlarını açıklayabilir
2 Küresel ve ulusal düzeyde sağlık ve tıp eğitimi ortamını analiz edip sağlık insan gücü geliştirme açısından tıp fakültelerinin konumunu değerlendirebilir
3 Öncelikli sağlık sorunları ile toplumun ve toplum içindeki sağlık kuruluşlarının tıp eğitimindeki yerine değer verir
4 İlgili tüm tarafların katılımıyla tıp eğitimi programında yer alacak öncelikli sağlık sorunlarını belirlemeye ilişkin yöntem geliştirebilir
5 Tıp eğitimi programlarını TDTE taksonomilerine göre değerlendirebilir
6 Topluma dayalı eğitim etkinlikleri planlayabilir
7 Sağlık hizmetleri ve sağlık insangücü politikaları geliştirenlere, hizmet ve eğitim kurumlarına TDTE konusunda eğitim ve danışmanlık sunabilir


Yok


Yok


Küresel ve ulusal sağlık ve tıp eğitimi ortamı ve tıp fakültelerinin sağlık sistemi ile entegrasyonu Sağlık insan gücü geliştirme yaklaşımları Toplumun sağlık gereksinimleri ve hekimler-sağlık çalışanları Topluma dayalı ve topluma yönelik tıp eğitimi (TDTYE) Öncelikli sağlık sorunları ve tıp eğitim programları TDTYE taksonomisi ve uygulama özellikleri Topluma dayalı tıp eğitimi taksonomisine göre programın değerlendirilmesi Topluma dayalı eğitim etkinlikleri planlama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Küresel ve ulusal sağlık ve tıp eğitimi ortamı ve tıp fakültelerinin sağlık sistemi ile entegrasyonu
2 Sağlık insan gücü geliştirme yaklaşımları
3 Toplumun sağlık gereksinimleri ve hekimler-sağlık çalışanları
4 Topluma dayalı tıp eğitimi (TDTE)
5 Topluma yönelik tıp eğitimi (TYTE)
6 Topluma dayalı ve topluma yönelik eğitim (TDTYE) ile ilgili uluslar arası örnekler
7 Öncelikli sağlık sorunları ve eğitim programı
8 Tıp eğitimi programında yer alacak öncelikli sağlık sorunları nasıl belirlenir?
9 Öncelikli sağlık sorunları ile ilgili eğitim hedefleri nasıl belirlenir
10 TDTYE taksonomisi ve uygulama özellikleri I
11 TDTYE taksonomisi ve uygulama özellikleri II
12 Hizmete yönelik program
13 Araştırmaya yönelik program
14 Topluma dayalı araştırma
15 Topluma dayalı tıp eğitimi taksonomisine göre programın değerlendirilmesi
16 Topluma dayalı eğitim etkinlikleri planlama

1. Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi. 1948, DTB 2. Genel Kurulu, Cenevre; İsviçre 2. Dünya Tabipler Birliği Rancho Mirage Tıp Eğitimi Bildirgesi. 1987, DTB 39. Genel Kurulu, Madrid; İspanya 3. Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Edinburgh Bildirgesi. 1988, Dünya Tıp Eğitimi Konferansı, Edinburgh, İskoçya 4. Neufeld, V., Pickering, R., & Simpson, J. (eds.) (1997). Priority Health Problems in the Education of Health Professionals. Network Publications, Maastricht, Netherlands. 5. Schmidt, H., Magzoub, M., Feletti, G., Nooman, Z., & Vluggen, P. (eds.) (2000). Handbook of Community-Based Education: Theory and Practices. Network Publications, Maastricht, Netherlands. 6. Magzoub, M. A., Schmidt, H.G., A Taxonomy of Community-based Medical Education Academic Medicine 2000;75:699–707 7. Lewkonia, R., The functional relationships of medical schools and health services. Medical Education 2002;36:289-295 8. Terzi, C., Saçaklıoğlu F., Sayek, İ., 2000-2020 Sürecinde Nasıl Bir Dünya, Türkiye, Sağlık, Tıp Ortamı Öngörülebilir, Oluşturulabilir . 2002, TTB Yayınları, Ankara. 9. Worley, P., Relationships: A New Way to Analyse Community based Medical Education? (Part One). Education for Health, Vol. 15, No. 2, 2002, 117 – 128 10. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Tıp Eğitimi AD, Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Basımevi, Ekim 2005, İzmir 11. Hays R. Community-oriented medical education. Teaching and Teacher Education 2007;23(3):286-93 12. Gürsoy ST, Öcek ZA, Çiçeklioglu M, Aksu F, Soyer MT. Evaluation of an educational programme in Ege University, Turkey: Medical student's home visits with midwife preceptors. Midwifery 2008;24(2):226-37. 13. Ocek ZA, Ciceklioglu M, Gursoy ST, Aksu F, Soyer MT, Hassoy H, et al. Public health education in Ege University Medical Faculty: Developing a community-oriented model. Medical Teacher 2008;30(9):180 - 88.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Uygulama/Pratik 16 4 64
Problem Çözümü 16 4 64
Takım/Grup Çalışması 1 12 12
Örnek Vaka İncelemesi 4 8 32
Rapor Hazırlama 2 16 32
Rapor Sunma 2 2 4
Seminer 2 1 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Rapor 2 15 30
Toplam İş Yükü (saat) 287

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek