GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176352020 Eğitim Sosyolojisi Seçmeli Ders Grubu 2 3 8,00

Doktora


Türkçe


Eğitimin sosyal temellerini öğretmek, toplum ve eğitim arasındaki karşılıklı ilişkiyi açıklamak1 Eğitim sosyolojisini ve Türkiye’deki eğitim sosyolojisinin tarihsel gelişimini tanıyabilme.
2 Formel ve enformel eğitimi açıklayabilme
3 Aile içinde ve aile dışında sosyalleşmeyi açıklayabilme
4 Sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri kavrayabilme
5 Eğitimin sosyal temellerini anlayabilme
6 Toplum ve eğitim arasındaki ilişkileri açıklayabilme,
7 Kültür ve eğitim arasındaki ilişkiyi anlayabilme.
8 Eğitim ve diğer kurumlar arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
9 Eğitimin sosyal yapı, sosyal sınıf, ekonomi, politika yönündeki ilişkileri ve sosyal işlevlerini açıklayabilme.
10 Eğitimin sosyal gelişme ve sosyal değişme yönündeki rolünü kavrayabilme


Yok


Yok


.Sosyolojinin tanımı .Sosyolojinin alt dalları, Eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, Sosyalleşme süreci, Eğitimin toplumsal işlevleri, Yabancılaşma ve eğitim, Sosyal hareketlilik ve eğitim, Göç, Medya, Küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, Toplumsal bir sistem olarak okul, Okul-çevre ilişkisi, Okul ve şiddet


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sosyolojinin tanımı
2 Sosyolojinin alt dalları
3 Eğitim sosyolojisinin tanımı
4 Kapsamı ve gelişimi
5 Sosyalleşme süreci
6 Eğitimin toplumsal işlevleri
7 Yabancılaşma ve eğitim
8 Ara sınav
9 Toplumsal hareketlilik ve eğitim
10 Göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi
11 Toplumsal bir sistem olarak okul
12 Okul-çevre ilişkisi
13 Kısa sınav
14 Okul ve şiddet
15 Okul aile ilişkisi
16 Dönem sonu sınavı

Meighan, R. and Blatchford, I. S., (1999) “A Sociology of Educating”, Wellington House, 125 Strand, London. Bloossfeld, H. P. and Shavit, Y. (eds) (1992), Persistent Inequality: Changing Educational Stratification in Thirteen Countries, Boulder, CO: Westview Press. Bourdieu, Pierre and Passeron, J.-C. (1973), Reproduction in Education, Society and Culture, London: Sage. Erikson, R. and Goldthorpe, John H. (1992), The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies, Oxford: Clarendon Press. Şengönül, T. (2007), Toplumumuzda Eğitimin Dikey Sosyal Hareketliliğe Etkisi (İzmir’de Profesyonel Meslek Sahibi Bireyler Üzerine Bir Araştırma), İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Halsey, A. H., Heath, A. F. and Ridge, John M. (1980), Origins and Destinations, Oxford: Clarendon. Tezcan, M. (1997). Eğitim Sosyolojisi, Ankara Doğan, İ. (2004). Toplum ve Eğitim, Pegem Yayıncılık, Ankara


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 5 5
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek