GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305066042016 İleri Antrenman Bilimi II Ders 1 2 5,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; haftalık, aylık, yıllık ve olimpik planlamanın yapılandırılması, besleneme, yetenek seçimi ve ilkeleri, performans testleri ile sürantrenman ve yükseklik antrenmanlarının özelliklerini öğretmek.


PROF. DR. BAHTİYAR ÖZÇALDIRAN


1 Haftalık, aylık, yıllık ve olimpik planlamanın ilkelerini kavrayabilme
2 Sürantrenman kavramını öğrenebilme
3 Yükseklik antrenmanlarının yapısını ve detaylarını öğrenebilme
4 Farklı yaş, performans ve branş gruplarına yönelik yıllık planlamanın tüm ayrıntılarının yer aldığı ödev hazırlayabilme ve sunabilme
5 Yetenek seçim ve ilkelerini öğretebilme
6 Performans teslerini(saha ve laboratuar) öğretebilme
7 Sürantrenman kavramı ve detaylarını öğretebilme


Yok


Yok


Antrenman biliminde tüm öğrenilen konuların birleştirilmesi sonucu oluşan haftalık, aylık yıllık ve olimpik planlamanın yapısı ile bu yapının farklı yaş ve performans gruplarındaki farklılıkları, sürantrenman olgusu ve yükseklik antrenmanları arasındaki ilişkiler ile yetenek seçimi ve pereformans testlerinin incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İşlenecek konuların açıklanması ve ödev dağılımı.
2 Yükseklik antrenmanları ve bu antrenmanlara yönelik makale çalışmaları.
3 Sürantrenman ve bu konuya yönelik makale çalışmaları.
4 Her iki konuya yönelik makale çalışmaları.
5 Yetenek seçimi ve farklı modellerin incelenmesi
6 Ülkemizde ve Dünyada uygulanan yetenek seçim modellerinin tartışılması
7 Makale çalışmaları
8 Ödev sunumları-ara sınav
9 Farklı spor yaş ve performans gruplarından yıllık planlama örneklerinin tartışılması ve makale çalışmaları , ödev dağılımı
10 Farklı spor yaş ve performans gruplarından yıllık planlama örneklerinin tartışılması ve makale çalışmaları
11 Farklı spor yaş ve performans gruplarından yıllık planlama örneklerinin tartışılması ve makale çalışmaları
12 Farklı spor yaş ve performans gruplarından yıllık planlama örneklerinin tartışılması
13 Performans testleri (Saha)
14 Performans testleri (Laboratuar)
15 Performans testlerine yönelik makale çalışmaları
16 Ödev sunumu-Final sınavı

Ders Kitabı: 1. Vladimir I. (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, 2. Vladimir I. (2008), Block Periodization, UAC, Michigan USA, 3. Steven, J.F, Kraemer, W.J., (1996), Periodization Breakthrough, ARP, USA Yardımcı Kitaplar: 1. Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara 2. Muratlı, S., Şahin, G., Kalyoncu, O. (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 5 5
Rapor Sunma 1 2 2
Seminer 2 3 6
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek