GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305066052019 İleri Antrenman Bilimi I Ders 1 1 5,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik antrenman yazım ve uygulamalarının farklı branşlara yönelik tüm detaylarını incelemek ve öğretmek.


PROF. DR. BAHTİYAR ÖZÇALDIRAN


1 Yüksek lisans ders konularının tekrarı
2 Öğrenim-Gelişim-Performans ve Yüksek performans gruplarında uygulanan antrenmanların temel prensipleri ile bu prensipler bağlı kalarak yıllık planlama ilkelerini öğrenme.


Yok


Yok


Yüksek lisans ders konularını tekrarı ve farklı yaş gruplarına yönelik antrenmanların yazım uygulama örnekleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yüksek lisans ders konularının tekrarı ve ödev dağılımı.
2 Yüksek lisans ders konularının tekrarı.
3 Makale çalışmaları
4 Öğrenim grupları antrenmanlarını temel ilkeleri
5 Öğrenim gruplarına yönelik antrenman örnekleri ve makale çalışmaları
6 Gelişim gruplarına yönelik antrenmanların temel ilkeleri
7 Gelişim gruplarına yönelik antrenman örnekleri ve makale çalışmaları
8 Ödev sunumları-Ara sınav
9 Yeni dönem ödev konularının belirlenmesi ve dağıtımı
10 Performans gruplarına yönelik antrenmanların temel ilkeleri
11 Performans gruplarına yönelik antrenman örnekleri ve makale çalışmaları
12 Yüksek performans gruplarına yönelik antrenmanların temel ilkeleri
13 Yüksek Performans gruplarına yönelik antrenman örnekleri ve makale çalışmaları
14 Makale çalışmaları
15 Makale çalışmaları
16 Ödev sunumları -Final sınavı
17

Ders Kitabı: Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Gambetta, V. (2002), Gambetta Method, Gambetta, USA Yardımcı Kitaplar: Lee, M. (1997), Coaching Children in Sport, E&FN Spon, GB Rowland, T.W., (2005) Children’s Exercise Physıology, Human Kinetics, USA Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 5
ÖÇ 2 3 3 3 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek