GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305066062019 Kas ve Eklem Biyomekaniği Seçmeli Ders Grubu 2 4 15,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilerin; spor bilimleri müfredatı içerisinde gerekli olan Kas ve Eklem Biyomekaniğinin temel kavramlarını ve yöntemlerini tanımalarını, bu kavramları kullanarak karşılaştıkları çeşitli problemleri çözebilmelerini, her konuda verilen biyomekaniksel araçlara yeterince hakim olup bunları spor biyomekaniğinin kas ve eklem hareketleri problemlerini anlamaları ve çözebilmeleri için kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır.


Prof.Dr.Doğan Demirhan


1
2
3
4
5
6
7
8 Spor bilimleri müfredatı içerisinde gerekli olan Kas ve Eklem Biyomekaniği kavramları anlama, işlem yapabilme ve farklı gösterimleri kullanabilme.
9 Spor bilimleri müfredatı içerisinde gerekli olan Kas ve Eklem Biyomekaniği kavramları tanıyıp ilgili problemleri çözebilme.
10 Biyomekanik kavramları tanıma, bu kavramları kullanarak gerekli denklemleri yazabilme .
11 Biyomekanik kavramları ve biyomekaniksel araçlara özümseyip Kas ve Eklem Biyomekaniği problemlerinin çözümünü yapabilme
12 Kas ve İskelet sistemini ve Kas ve İskelet Sisteminin Dinamiğini anlama
13 Kas ve İskelet sistemindeki kuvvetleri analiz edebilme.
14 Kas ve İskelet sistemi problemlerini anlama ve çözebilmel için mekaniği kullanabilir hale gelme.


Yok


Yok


İskelet Kası Yapısı ve Bileşimi; Kas Yapılanması, Kasta Güç Üretimi, Kas Kasılması Mekaniği; Mekaniksel Kavramlar, Anatomik Durum Kas ve İskelet Sistemi, Kas ve İskelet Biyomekaniği; Kas ve İskelet Sisteminde Kuvvetler, Kas ve İskelet Dinamiği; Kas Gücü Kısıtlamaları; Ters ve Dolaysız Dinamik Problemleri, Ters Problemlerin Çözümü; Vücut Bölümleri ve Model, Model Varsayımları; Kuvvetler; Hareket Yörüngeleri İncelemesi Açısal Hareketin İncelemesi; Kinematik Belgeleri, Kinematik Dersleri İnsan Vücudunu Ölçme Bilimi ve Şeması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İskelet Kası Yapısı ve Bileşimi
2 Kas Yapılanması, Kasta Güç Üretimi, Kas Kasılması Mekaniği
3 Mekaniksel Kavramlar, Anatomik Durum
4 Kas ve İskelet Sistemi, Kas ve İskelet Biyomekaniği
5 Kas ve İskelet Sisteminde Kuvvetler, Kas ve İskelet Dinamiği
6 Kas Gücü Kısıtlamaları
7 Ters ve Dolaysız Dinamik Problemleri, Ters Problemlerin Çözümü
8 Ara sınav
9 Vücut Bölümleri ve Model, Model Varsayımları
10 Kuvvetler
11 Hareket Yörüngeleri İncelemesi
12 Açısal Hareketin İncelemesi
13 Kinematik Belgeleri, Kinematik Dersleri
14 İnsan Vücudunu Ölçme Bilimi ve Şeması
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Nigg B, Herzog W: Biomechanics of the Musculoskeletal System, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Nordin M, Frankel V: Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System, 2nd ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1989. 2.Özkaya N, Nordin M: Fundamentals of Biomechanics: Equilibrium, Motion and Deformation, 2nd ed. New York: Springer, 1999.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 274

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek