GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305066132019 Kadın ve Spor Seçmeli Ders Grubu 2 3 15,00

Doktora


Türkçe


Bayanların morfolojik, fizyolojik ve sportif performans özellikleri ile erkeklerle farklılıkları ve bayanlara ait özel durumların tanımlanmasıdır.


Doç. Dr. Gülbin Rudarlı Nalçakan


1 Bayanların morfolojik, fizyolojik, performansa ait özellikleri, erkeklerle farklılık ve benzerliklerini açıklayabilme
2 Hamilelik, menstruasyon, menapoz, bayan sporcu üçlemesi gibi durumların egzersizle ilişkisinin öğrenilmesi
3 Sporcu bayanların antrenmana adaptasyonu ve sportif sakatlıklar hakkında bilgi edinilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bayanların morfolojik, fizyolojik, performansa ait özellikleri, menstruasyon dönemi ve fiziksel performansa etkisi, hamilelik ve egzersiz, menapoz ve egzersiz, yaşlı bayanlar ve egzersiz, bayanların beslenme özellikleri, beslenme bozuklukları, sporcu bayanların antrenmana adaptasyonu, sportif sakatlıklar, bayan sporcu üçlemesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bayanların morfolojik özellikleri, erkeklerle farklılık ve benzerlikleri
2 Bayanların fizyolojik özellikleri, erkeklerle farklılık ve benzerlikleri
3 Bayanların sportif performans özellikleri, erkeklerle farklılık ve benzerlikleri
4 Menstruasyon döneminde kadın: menstruasyon dönemi nedir, bu dönemin sportif performansa etkileri, atletik amenore nedir?
5 Hamilelik ve egzersizin etkileri
6 Menapoz ve egzersizin etkileri
7 ara sınav
8 Kadınlarda yaşlılık ve egzersizin etkileri
9 Bayanlarda beslenme, Beslenme bozuklukları ve etkileri, obezite, yeme bozuklukları
10 Osteoporoz ve egzersiz
11 Sporcu bayanlarda antrenmana adaptasyon
12 Bayan sporcu üçlemesi
13 Bayan sporcuları konu alan makalelerin incelenmesi
14 Bayan sporcuları konu alan makalelerin incelenmesi
15 final sınavı

Women, Sport and Performance, A Physiological Perspective (Cristine L. Wells) Cristine L. Wells, "Women, Sport and Performance, A Physiological Perspective", Human Kinetics Books, Champaign, Illinois, 1991 Margo L. Mauntjoy, "Handbook of Sport Medicine and Science, The Female Athlete " Wiley Blackwell, New Jersey, 2015 Micheal Brunet, "Unique Consideretaions of the Female Athlete", Delmar Cengage Learning, NY, 2010 IOC Medical Committee, Barbara L. Drinkwater, "Women in Sport", Blackwell Science Ltd, Oxford, 2000 Konu ile ilişkili Sci İndex ve Sci index exp dergilerdeki makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 14 2 28
Soru-Yanıt 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Beyin Fırtınası 14 2 28
Makale Kritik Etme 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 7 98
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 445

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek