GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305066172019 Çocuk ve Spor Seçmeli Ders Grubu 2 4 15,00

Doktora


Türkçe


Fiziksel egzersizlerin kadınlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi.


Prof.Dr.S.Rana VAROL


1 Kadınların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin tanımlanması.
2 Kadınlarda antrenman, fiziksel aktivite çeşitleri ve yüklenme esaslarının bilinmesi.
3 Kadınlarda antrenmanın fiziksel ve fizyolojik etkilerinin tanımlanması.


Yok


Yok


Kadınlarda antrenman, fiziksel aktivite çeşitleri ve yüklenme esasları, kadınlarda antrenmanın fiziksel ve fizyolojik etkileri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Egzersize yanıtlar.
2 Esneklik çalışmaları ve ilkeleri.
3 Sürat çalışmaları ve ilkeleri.
4 Kuvvet çalışmaları ve ilkeleri.
5 Dayanıklılık çalışmaları ve ilkeleri.
6 Antrenman programlaması.
7 Antrenman örneklemeleri.
8 Ara sınav.
9 Antrenman sunumu ve uygulaması.
10 Antrenman sunumu ve uygulaması.
11 Antrenman sunumu ve uygulaması.
12 Antrenman sunumu ve uygulaması.
13 Antrenman sunumu ve uygulaması.
14 Antrenman sunumu ve uygulaması.
15 Antrenman sunumu ve uygulaması.
16 Final sınavı.

The Physiological Basis of Physical Education and Atletics;Fox,E.L,1988.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 6 2 12
Takım/Grup Çalışması 6 1 6
Makale Kritik Etme 6 1 6
Bireysel Çalışma 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek