GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305066212019 Kinantropometri Seçmeli Ders Grubu 2 4 15,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; antropometrik ölçümleri kavratmak, bu ölçümlerin yorumlanmasını öğretmek, antropometrinin kinetik ve egzersiz ile olan bağlantısını kavratmak, spor ve egzersize olan etkisini öğretmektir.


Asst.Prof.Dr. Mehmet Zeki ÖZKOL


1 Antropometrik ölçümleri uygulayabilme ve yorumlayabilme.
2 Somatotip belirleyebilme.
3 Antropometrik ölçümlerin egzersiz ile olan bağlantısını belirleyebilme.
4 Ölçüm sonuçlarına göre antrenman programlarını düzenleyebilme.


Yok


Yok


Antropometrik ölçümler; boy, vücut ağırlığı, kemik uzunlukları, kemik çapları, endeksler, vücut yağ oranı hesaplamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Anatomik pozisyonlar, tanımlar
2 Anatomik noktalar.
3 Büyüme ve gelişme
4 Ölçme teknikleri ve tanımlar
5 Uzunluk ölçümleri.
6 Çevre ölçümleri.
7 Çap ölçümleri.
8 Skinfold ölçümleri.
9 Ara sınav
10 Somatotiplerin dağılımı ve noktalanması, somatogram
11 Vücut kompozisyonu değerlendirme yöntemleri
12 Vücut kompozisyonunun antropometrik yöntemle değerlendirilmesi
13 Beden yapısı ve uygunluk çalışmaları
14 Yetenek seçiminde yapısal faktörler
15 Ölçümlerin yorumlanması ve antrenman programlarına yansıtılması
16 Final sınavı

Zorba E., Ziyagil M.A.: Vücut Kompozisyonları ve Ölçüm Metotları. Gen Matbaacılık, Trabzon, 1995. Roger Eston, Thomas Reilly, Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual, E&FN SPON, London, 1996.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Makale Kritik Etme 6 1 6
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek