GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305066252019 Yetenek Seçimi ve Testler Seçmeli Ders Grubu 1 1 15,00

Doktora


Türkçe


Spor dallarına göre yeteneğin aranması, tanınması, seçilmesi ve gelişimlerinin izlenmesine ilişkin temel ilkeler, uygun yöntemler ve uygulama modelleri konularında bilgilendirmektir.


Assist.Prof.Dr. Ercan HASLOFÇA


1 Spor dallarına göre yeteneği tanımlayabilme,
2 Spor dallarına göre yeteneğin seçilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin temel ilkeleri kavrayabilme,
3 Spor dallarına göre yeteneği arama modellerini açıklayabilme,
4 Spor dallarına göre yeteneğin seçilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin aşamaları açıklayabilme,
5 Spor dallarına göre yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde kullanılan alan ve laboratuar testlerini tanımlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme,
6 Yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilme.


Yok


Yok


Spor dallarına göre yeteneğin tanımlanması; yeteneği arama, seçme ve yönlendirmede temel ilkeler; yeteneği arama, seçme ve yönlendirmede aşamalar ve örnek uygulama modelleri; Spor dallarına göre yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde kullanılan alan ve laboratuar testleri; bu testlerin uygulama biçimleri ve değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor dallarının özellikleri ve spor dallarına göre yeteneğin tanımlanması
2 Yeteneği arama, seçme ve yönlendirmede temel ilkeler
3 Yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde aşamalar
4 Yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde eski doğu bloğu ülkelerinde uygulanan yetenek modellerinin incelenmesi
5 Yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde batılı ülkelerde uygulanan yetenek modellerinin incelenmesi
6 Türkiye’de Spor Kurumlarının (GSGM ve GSGM’ne bağlı Spor Federasyonlarının) yetenek modellerinin incelenmesi
7 Türkiye’de yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
8 Ara sınav
9 Atletizmde (koşu, atlama, atma ve yürüyüş branşlarında) yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde kullanılan alan ve laboratuar testleri; bu testlerin uygulama biçimleri ve değerlendirilmesi.
10 Yüzme ve Cimnastik branşlarında yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde kullanılan alan ve laboratuar testleri; bu testlerin uygulama biçimleri ve değerlendirilmesi.
11 Futbolda yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde kullanılan alan ve laboratuar testleri; bu testlerin uygulama biçimleri ve değerlendirilmesi.
12 Basketbol ve Hentbolda yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde kullanılan alan ve laboratuar testleri; bu testlerin uygulama biçimleri ve değerlendirilmesi.
13 Voleybolda yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde kullanılan alan ve laboratuar testleri; bu testlerin uygulama biçimleri ve değerlendirilmesi.
14 Raket sporlarında yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde kullanılan alan ve laboratuar testleri; bu testlerin uygulama biçimleri ve değerlendirilmesi.
15 Mücadele sporlarında yeteneğin aranması, seçilmesi ve yönlendirilmesinde kullanılan alan ve laboratuar testleri; bu testlerin uygulama biçimleri ve değerlendirilmesi.
16 Final sınavı

Reiman, M. P., (2009), Functional Testing in Human Performance, Human Kinetics Hoffman, j. (2006), Norms for Fitness, Performance, and Health, Human Kinetics Karl, K., (2001), Sporda Yetenek Arama Seçme ve Yönlendirme, Çeviren: Hale Harputluoğlu, Bağırgan Yayımevi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 14 1 14
Rapor Hazırlama 1 4 4
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 61

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek