GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305066322019 İleri Nöromüsküler Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 15,00

Doktora


Türkçe


Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanılarındaki değişiklikleri izleyebilme ve kullanabilme


Prof.Dr.Olcay Çam & Doç. Dr. Esra ENGİN


1 Nöromusküler gelişim tanımlanması


Yok


Yok


Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanılarına genel bakış,dünden bugüne değişilkilker,ruhsal hastalıklarda bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanıları,farklı ortamlarda bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanıları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

1. Hoflin g C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul. 2. Kaplan HI, Sadock BJ. (2004) Klinik Psikiyatri. Ed. Abay E. Çev:Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 3. Taylor CM. (1994) Essentials of Psychiatric Nursing, Fourteen ed., Mosby Year Book, Inc. St Louis, 4.Öztürk O, Uluşahin A (2008), Ruh SAğlığı ve Bozuklukları I-II. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 5 3 1 2 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek