GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076742019 Beden Eğitimi ve Sporda Multidisipliner Yaklaşımlar Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Doktora


Türkçe


Ders, beden eğitimi ve spor alanıyla benzer, ortak veya birbirinden ayrılan, farklı disiplin ve yaklaşımları, alanla ilgili yeni yaklaşım ve perspektifleri ele almaktadır. Bu bakımdan ders, alan öğrencilerine düşünce ve düşüncelerini gerçekleştirme aşaması olan yaratı sürecine içerik sağlama ve alanın diğer disiplinleri nasıl etkilediği veya diğerlerini nasıl etkilendiği konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.


Doç. Dr Olcay Kiremitci


1 Disiplinlerarası yaklaşımı pratik eder.
2 Disiplinlerarası yaklaşımla yeni eğilimleri tanımlar.
3 Disiplinlerarası yaklaşım kapsamında öğrendiklerini bitmiş proje olarak yapılandırır.
4 Ders kapsamında öğrendikleriyle alan ile ilgili akademik çalışmalar hazırlar, ileriye dönük akademik çalışmalarını planlar lisans üstü düzeyde tez çalışması oluşturur

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Beden eğitimi ve Spor Bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor Bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak gelişen meslek anlayışları ve Spor Bilimlerinin geleceği gibi konuların öğrenimini kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 GİRİŞ, DERS İÇERİĞİNİN AÇIKLANMASI
2 DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM
3 DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM
4 DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM ve BEDEN EĞİTİMİ DERS TASARIMI
5 DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM ve BEDEN EĞİTİMİ DERS TASARIMI
6 ARAŞTIRMA/PROJESİ KONSEPT GELİŞTİRME
7 ARAŞTIRMA/PROJESİ KONSEPT GELİŞTİRME
8 ARAŞTIRMA KONUSU BELİRLEME
9 ARAŞTIRMA/PROJESİ. SUNUM VE TARTIŞMA
10 ARAŞTIRMA/PROJESİ. SUNUM VE TARTIŞMA 2
11 ARAŞTIRMA/PROJESİ. SUNUM VE TARTIŞMA 3
12 ARAŞTIRMA/PROJESİ. SUNUM VE TARTIŞMA 4
13 GENEL TEKRAR
14 Genel Tekrar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 5 2 10
Soru-Yanıt 14 1 14
Takım/Grup Çalışması 5 1 5
Beyin Fırtınası 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 3 6
Rapor Sunma 2 3 6
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56
Ev Ödevi 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 286

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 5 3 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek