GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076752019 Beden Eğitimi ve Sporda Farklı Eğitim - Öğretim Programlarının İncelenmesi Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini çeşitli yönleriyle incelemek. Bu ülkelerdeki özel alanın öğretimi ile ilgili durumları analiz etmek, ülkelerin eğitim sistemlerini birbirleriyle ve ülkemizdeki durumla karşılaştırmak.


Doç. Dr Olcay Kiremitci


1 Karşılaştırmalı eğitim tanımı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi sahibi olur.
2 Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel sürecini analiz eder.
3 Çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini farklı kademeler bazında analiz eder.
4 Çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini Türkiye eğitim sistemi ile karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları değerlendirir
5 Farklı ülkelerin ve Türkiye'nin eğitim sorunlarını analiz eder.
6 Eğitim sorunlarına ilişkin karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Karşılaştırmalı eğitimin tanımı ve diğer eğitim bilimi dallarıyla ilişkisi, karşılaştırmalı bilimin geçirdiği evreler, karşılaştırmalı eğitimde belli başlı sorunlar, Türkiye’de karşılaştırmalı eğitim çalışmaları, farklı eğitim sistemlerinden örnekler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Karşılaştırmalı eğitimle ilgili temel kavramlar, karşılaştırmalı eğitimin önemi.
2 Türk Eğitim sistemi ve eğitim basamakları.
3 ABD Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
4 Rusya Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
5 Finlandiya Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
6 Çin Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
7 Japonya Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
8 Almanya Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
9 İngiltere Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
10 Güney Kore Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
11 Fransa Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
12 Kanada Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
13 Hollanda Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması
14 Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin birbiriyle karşılaştırılması

Baysal, N. (2009). Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış, Ankara: PegemA Yay. Balcı, A. (2009). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Ankara: PegemA Yay.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 14 2 28
Rapor Hazırlama 5 5 25
Rapor Sunma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 6 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84
Ev Ödevi 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 285

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 5 5
ÖÇ 3 3 2 4 2
ÖÇ 4
ÖÇ 5 5 2 5
ÖÇ 6 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek