GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076242019 Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; becerilere yönelik kavramları ve becerileri etkileyen değişkenleri öğretmek, beceri çeşitleri hakkında bilgiler vermek, sportif becerilerin öğretim yöntemlerini inceleyerek becerilerin transfer durumlarını öğretmek, öğrenilen becerilerin korunması konusunda etkili değişkenleri kavratmaktır.


Assist. Prof. Dr. ERSİN ALTIPARMAK


1 Motor Öğrenme Teorilerini Tanımlayabilme
2 Eylem, yetenek ve hareket, beceri terimlerini tanımlayıp ayırt edebilme
3 Üç motor beceri sınıflandırmasının her biri için ortak motor beceri özelliklerini tanımlayın
4 Motor öğrenmeyi değerlendirmede ölçmenin önemli rol oynadığı anlama.
5 Nöronun genel yapısını ve nöron türlerini ve işlevlerini betimlemek.
6 Bir motor üniteyi ve hareketlerin kontrolü ile ilişkisini tanımlama
7 Öğrenmeyle ilişkili aşamaları anlama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Motor becerilerin kazanımı ve performansı ile ilgili faktörlerin incelenmesi. Uygun araştırma bulgularının incelenmesini ve analizini içerir. Bu dersin amacı, öğrenciye egzersiz, spor ve fiziksel aktivitedeki psikolojik ve sosyal süreçleri derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde anlatmaktır. Odak noktası, fiziksel, duygusal ve bilişsel yönler de dahil olmak üzere egzersiz ve spor davranışını yönettiği iyi bilinen temel teorik psikososyal ilkelerdir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve motor öğrenme çalışmaları
2 Beceri öğrenmeyi tanımlama ve değerlendirme
3 Becerileri sınıflandırma sistemleri
4 Beceri öğrenme süreci, açık / örtük öğrenme
5 Öğrenme aşamaları, motor beceri sınıflandırmaları
6 Dikkatsel odak ve kapasite
7 Gözlemsel öğrenme
8 Sözel talimatlar
9 Geri bildirim
10 Öğrenmenin transferi
11 Uygulama Koşulları
12 Bellek
13 Motor Kontrol teorileri
14 Bütün ve Parça uygulama

Cratty B.j. Teaching Motor Skills, Derleyen Prof.Dr. Hasan Kasap, İstanbul, 1988 Açıkgöz K. Etkili Öğrenme ve Öğretme, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 1996 Magill R.A. Motor learning, USA, 1989 Schmidt R.A. Motor Control And Learning, Human Kinetics, USA,


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 14 4 56
Rapor Hazırlama 14 4 56
Makale Kritik Etme 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 3 42
Performans 14 4 56
Ev Ödevi 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 310

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 4
ÖÇ 5 5 5 5 4
ÖÇ 6 5 5 5 4
ÖÇ 7 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek