GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076452019 Sporda Etkili İletişim Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


İletişimi anlamak ve ilişkileri üzerinde çalışarak öğrenciler ister spor isterse yaşamın genelinde kendi gelişimlerine katkıda bulunacak yönleri tanımlamaya başlayacaktır.Bu ders ile öğrenciler, duruma ve katılan insanların ihtiyaçlarına göre iletişimlerini çeşitlendirme yeteneklerini geliştirecekler1 Etkin iletişimin önemini kavrayabilme
2 Kendi ve diğer insanların iletişim becerilerini değerlendirebilme
3 İşleyebilen ilişkiler kurup sürdürebilme konusunda farkındalık gösterme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sözlü olmayan iletişim. Gözlem


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Becerileri değerlendirmek
2 Mesajlar Konuşmalı mı? Yazmalı mı?
3 Geribildirim
4 Sözlü olmayan iletişim
5 Duygusal Zeka
6 Güç ve onun iletişim süreçleri üzerindeki etkisi
7 Antrenör-Sporcu iletişimi
8 Antrenör-Çocuk sporcu iletişimi
9 Vize
10 Antrenörlük stilleri ve sonuçları
11
12 Antrenör-Ebeveyn İletişimi
13 Havadan sudan konuşmalar, Maç içinde tahrik edici konuşmalar
14 Final Sınavı

Tuhovsky, I.2015) Communication Skills: CreateSpace Independent Publishing Platform


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 10 2 20
Bireysel Çalışma 20 4 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 25 4 100
Ev Ödevi 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 288

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek