GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076452019 Sporda Etkili İletişim Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; sponsorluk kavramlarını öğrenerek, spor endüstrisi içerisinde çalıştıkları organizasyonlarda sponsorluk faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik bilgilerin kazandırılmasıdır.


Asst. Prof.Dr. R. Timucin GENCER, Lec. Erdinç DEMİRAY


1 Etkin iletişimin önemini kavrayabilme
2 Kendi ve diğer insanların iletişim becerilerini değerlendirebilme
3 İşleyebilen ilişkiler kurup sürdürebilme konusunda farkındalık gösterme


Yok


Yok


Sponsorluk kavramının gelişimi, sponsorluğun tutundurma bileşenleri ile ilişkisi, sponsor arayışlarının nasıl yapılacağını, çeşitli sponsorluk anlaşmalarının gerçekleştirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Becerileri değerlendirmek
2 Mesajlar Konuşmalı mı? Yazmalı mı?
3 Geribildirim
4 Sözlü olmayan iletişim
5 Duygusal Zeka
6 Güç ve onun iletişim süreçleri üzerindeki etkisi
7 Antrenör-Sporcu iletişimi
8 Antrenör-Çocuk sporcu iletişimi
9 Vize
10 Antrenörlük stilleri ve sonuçları
11
12 Antrenör-Ebeveyn İletişimi
13 Havadan sudan konuşmalar, Maç içinde tahrik edici konuşmalar
14 Final Sınavı

Lagee W. (2005) Sport Sponsorship and Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, London. Stotlar D.K.(2001) Developing Successful Sport Sponsorship Plans. Fitness Information Technology., Morgantown


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 10 2 20
Bireysel Çalışma 20 4 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 25 4 100
Ev Ödevi 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 288

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek