GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076512019 Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Kursun amacı, fizik öğrencilerine öğrenimleri sırasında klasik ve kuantum mekaniğinde gereken altyapı matematiğini sağlamaktır. Bu amaçla, teorik fizikle ilgili olan matematik konuları seçilir. Böylece, fizik problemleri matematik lisanı ile anlatılır.


Prof. Dr. Fevzi Büyükkılıç, Prof. Dr. Doğan Demirhan


1 Fiziksel Aktivite, spor ve benden eğitimini belirli bir tarihi , sosyal ve kültürel koşulların ürünü olarak tartışabilme
2 ;Spor ve fiziksel aktiviteye ilişkin kendine ait değerler ve felsefeler gelişitirme
3 Beden Eğitimi, Spor ve Fziksel Aktivite ile ilgili konularda farklı perspektifleri tanımlamak ve eleştirel biçimde değerlendirmek


Yok


Yok


Fizikteki bazı diferansiyel denklemler. Fizikte bazı diferansiyel denklemlerin çözüm metotları. Çarpanlarına ayırma yöntemi. Koordinat sistemleri. Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri (Frobenius) yöntemi. Eigen değer problemi. Fourier serileri, Laplace serileri. Legendre, Laplace ve Bessel denklemleri. Uygulamalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor nedir? Neden sporu çalışmaktayız?
2 Güncel fiziksel aktivite, spor ve egzersiz kuramları
3 Bireylerin aktivite seçimin etkileyen faktörler
4 Spor, egzersiz veya fiziksel aktiviteye katılım, katılan bireylerin psiko-sosyal deneyimleri nasıl etikler.
5 Fiziksel Aktivite İşletmesi
6 Irk, Etnisite ve Spor-Fiziksel Aktivite
7 Fiziksel Aktivite ve Kadın
8 Fiziksel Aktivitede Sosyal Sınıflar
9 Vize sınavı
10 Fiziksel Aktivitede gelecekteki eğilimler
11 Medya ve Spor
12 Spor ve Politika
13 Genç kültürler
14 E-Spor

Karaoğlu B., “Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler” Seçkin yayınları, Ankara (2007).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 10 1 10
Takım/Grup Çalışması 5 5 25
Bireysel Çalışma 20 4 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Okuma 20 4 80
Toplam İş Yükü (saat) 288

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek