GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076542019 Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı hakemlerin yaşadığı ve çalıştığı çevreyi anlayabilmektir. Öğrenciler sporun kural kitaplarının nasıl uygulandığını daha iyi anlayacaktır.1 İnsanların yanlış anladığı hakemlerin iç dünyasına bir perspektif kazanmak
2 Hakemlik ile ilgili bilimsel bir çalışma yürütebilme

Birinci ÖğretimYok


Kaygı Stress Psikolojik beceriler Dikkat Karar verme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Role of the referees in a game / Motor and Cognitive characteristics of a referee
2 Hakemlerin Özellikleri
3 Müsabakaya Hazırlığı
4 Müsabaka sürecindeki stratejilerin / Müsabaka sonrasında değerlendirme
5 Hakemlerin iletişimi
6 Media and Referees
7 Özgüven
8 Imagery
9 Motivasyon-Hedef belirlemenin
10 Başarısızlık korkusu
11 Duygu durumunun düzenlenmesi
12
13 Tükenmişlik
14 Kendinle konuşma ve gevşeme egzersizleri

Weinberg, Psychology of Officiating , 1995 American Sport Education Program, Succesfull Sport Officiating, 2011. 2nd edition, Human Kinetics. Blowing The Whistle: The Psychology of Football Refereeing, (2019), Carrington, S., Dark River Publishing


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 5 5 25
Bireysel Çalışma 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Okuma 25 5 125
Toplam İş Yükü (saat) 293

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
ÖÇ 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek