GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076542019 Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Hakemlerin Müsabakaya Hazırlanması/Fiziksel-Psikolojik-Rutinlerin hazırlanması-Müsabaka stratejisi oluşturmak


Doç.Dr. Ferudun DORAK


1 Hakemlerin psikolojik profilini öğrenme
2 Stresle başedebilme tekniklerini bilmeYok


Hakemlerin psikolojik profilleri ve müsabaka hazırlığında yapması gerekenler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hakemlerin müsabakalardaki rolü / Hakemde olması gereken motorik ve bilişsel özellikler
2 Hakemlerin Özellikleri/Tutarlılık-Uyum-Kararlılık-Sakin kalma-Dürüstlük- Güven- Haz duyma
3 Hakemlerin müsabakaya hazırlanması Fiziksel ve psikolojik rutinlerin hazırlanması Bir müsabaka stratejisi oluşturma
4 Hakemlik tarzı
5 Hakemlikte hedef belirleme
6 Hakemlikte iletişim becerileri
7 Hakemlikte karar verme
8 Hakemlikte zihinsel antrenman yöntemleri
9 Hakemlikte çatışma yönetimi
10 Hakemlikte zaman yönetimi
11 Hakemlerde özgüven eksikliği-aşırı özgüven ikilemi
12 Hakemlikte imgeleme kullanımı
13 Duygu durumunun düzenlenmesi
14 Medya ve hakemlik

Weinberg, Psychology of Officiating , 1995 American Sport Education Program, Succesfull Sport Officiating, 2011. 2nd edition, Human Kinetics.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 5 3 15
Alan Gezisi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 69

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 0
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek