GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076552019 Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin Uygulamalı Spor Psikolojisinde kullanılan teknikleri öğrenmesine yardımcı olmaktır. Öğrenciler sporcular tarafından kullanılan psikolojik teknikleri öğrenecek, geliştirecek ve uygulayacaktır. Öğrenciler farklı sportif ihtiyaçları, psikolojik beceri gelişimlerini, yönelimleri ve deneyimleri hakkında eğitim alacaktır.


Asst. Prof.Dr. R. Timucin GENCER, Lec. Erdinç DEMİRAY


1 Güveni arttırabilmek için kendinle konuşma rutinleri geliştirebilme
2 Meditasyon ve farkındalık ile öz farkındalığı arttırabilme
3 Yarışmada kızgınlıkla ve olumsuz duygularla daha iyi başa çıkma
4 Olumlu grup dinamikleri ve liderlik özellikleri geliştirme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Psikolojik Beceri Antrenmanı İmgeleme Kendinle konuşma Meditasyon


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hedef Belirleme
2 Bağlılık, Motivasyon
3 Öz güven ve öz yeterlik
4 Kendinle Konuşma
5 Zihinsel Prova, Zihinsel İmgeleme
6 Progresif Kassal Gevşeme
7 Transandantal Meditasyon
8 Konsantrasyon/Dikkat
9 Vize
10 Uyarılmışlık düzenleme, Aktivasyon kontrolü
11 Takım oluşturma, takım ruhu
12 Tam bir Psikolojik Beceri Antrenmanı periyodunun planlaması
13 Psikolojik Beceri Antrenmanının Değerlendirilmesi
14 Psikolojik Beceri Antrenmanının Değerlendirilmesi

Handbook of Psychological Skills Training: Clinical Techniques and Applications, O’Donohue, W.T., Krasner, L. (1993), Allyn & Bacon


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 10 2 20
Takım/Grup Çalışması 10 2 20
Gösterme 10 1 10
Bireysel Çalışma 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Okuma 20 3 60
Performans 10 2 20
Ev Ödevi 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 286

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
ÖÇ 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4
ÖÇ 3 5 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3
ÖÇ 4 1 3 3 3 2 5 2 2 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek