GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076562019 Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Doktora


Türkçe


Kursun amacı, fizik öğrencilerine öğrenimleri sırasında klasik ve kuantum mekaniğinde gereken altyapı matematiğini sağlamaktır. Bu amaçla, teorik fizikle ilgili olan matematik konuları seçilir. Böylece, fizik problemleri matematik lisanı ile anlatılır.


Prof. Dr. Fevzi Büyükkılıç, Prof. Dr. Doğan Demirhan
Yok


Yok


Fizikteki bazı diferansiyel denklemler. Fizikte bazı diferansiyel denklemlerin çözüm metotları. Çarpanlarına ayırma yöntemi. Koordinat sistemleri. Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri (Frobenius) yöntemi. Eigen değer problemi. Fourier serileri, Laplace serileri. Legendre, Laplace ve Bessel denklemleri. Uygulamalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Karaoğlu B., “Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler” Seçkin yayınları, Ankara (2007).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek