GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076602019 Spor Etiği Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Doktora


Türkçe


Bu derste öğrenciler sporu kullanarak etik karar vermenin kavramsal altyapısını anlayacaktır. Spora ilişkin sorularla oluşturulan çatışmalar sayesinde değişik etik perspektifler analiz edilecektir.1 Belirli normatif perspektiflerin anlaşılması
2 İki ya da daha fazla normatif perspektiften etik usavurmasındaki benzerlikleri ve farklılıkları görebilme
3 Günümüzdeki etik sorunları analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sporda Ahlaki sorular Sporda değişik etik kuramlar Ahlaki problemler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ahlaklı olmak nedir ?
2 Görelilik ve Öznelcilik
3 Ahlaklılıkta dinin rolü, Sosyal Sözleşme Kuramı
4 Feminist etik, Erdem Etiği
5 Spordaki Yarışmaların tanımı ve kategorileri
6 Yarışma / Sportmenlik
7 Performans Arttırmak
8 Genetik Mühendislik ve Teknoloji
9 Vize
10 Sporda Şiddet
11 Cinsiyet, Irk, İnsan Hakları
12 Sporun Ticarilerşmesi ve Profesyonelleşmesi
13 Gençlik Sporu
14 Antrenörlük ve Liderlik

Simon, R. L. (2004). Fair Play: The Ethics of Sport (3rd ed.) Boulder, CO: Westview. Rachels, J. & Rachels, S. (2008). The Elements of Moral Philosophy (7th ed.) New York: McGraw-Hill.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 5 1 5
Makale Kritik Etme 5 3 15
Bireysel Çalışma 20 4 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
Okuma 20 4 80
Toplam İş Yükü (saat) 315

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek