GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076602019 Spor Etiği Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin, sporda olduğu kadar psikoloji alanındaki temel kavramları da iyi bilmelerini, sporda davranış ve performansı etkileyen faktörleri araştırmalarını, spor psikolojisinin spor bilimlerindeki önemini kavramalarını sağlamaktır.


Asc.Prof. Ferudun DORAK


1 Belirli normatif perspektiflerin anlaşılması
2 İki ya da daha fazla normatif perspektiften etik usavurmasındaki benzerlikleri ve farklılıkları görebilme
3 Günümüzdeki etik sorunları analiz edebilme


Yok


Yok


Spor psikolojisinin tarihi, konusu ve spor psikologunun görevleri, algılama ve dikkat, konsantrasyon, motivasyon, sporda kişilik, motivasyon ve artırma teknikleri, grup dinamiği ve takım birlikteliği, liderlik, sporda özgüven ve özyeterlik, sporda güdülenme ve güdülenme yöntemleri, grup çalışması ve proje oluşturma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ahlaklı olmak nedir ?
2 Görelilik ve Öznelcilik
3 Ahlaklılıkta dinin rolü, Sosyal Sözleşme Kuramı
4 Feminist etik, Erdem Etiği
5 Spordaki Yarışmaların tanımı ve kategorileri
6 Yarışma / Sportmenlik
7 Performans Arttırmak
8 Genetik Mühendislik ve Teknoloji
9 Vize
10 Sporda Şiddet
11 Cinsiyet, Irk, İnsan Hakları
12 Sporun Ticarilerşmesi ve Profesyonelleşmesi
13 Gençlik Sporu
14 Antrenörlük ve Liderlik

Dorak,F.&Vurgun,N.,Hentbol-Oyun Duyusundan Hızlı Oyuna, Ege Ünv.Basımevi, İZMİR 2008 Dorak F., Ders Notları, www.ferudundorak.com.tr Atkinson L.R., Atkinson C. R., Hilgard R.E., Psikolojiye Giriş 1, Sosyal Yayınlar, 1995-İSTANBUL. Yardımcı Kitaplar: Tiryaki,Ş. Spor Psikolojisi, Eylül Kitabevi,2000. Weinberg,R&Gould,D. Foundations of Exercise and Sport Psychology, Human Kinetics,2003. Tenenbaum G., Eklund C. R., Handbook of Sport Psychology, Wiley, 2007, CANADA. Morris G. C. (çev: Belgin Ayvaşık, Melike Sayıl), Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, ANKARA-2002.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 5 1 5
Makale Kritik Etme 5 3 15
Bireysel Çalışma 20 4 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
Okuma 20 4 80
Toplam İş Yükü (saat) 315

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek