GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076612019 Takım Psikolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Doktora


Türkçe


Bu derste grup dinamikler ive bu dinamiklerin günlük yaşam bağlamında grup oluşumu ve gelişimindeki önemi, takım inşa süreçleri ve grupların içindeki yapısal ve işlevsel değişkenleri ve bu değişkenlerin grup etkinliği üzerindeki etkileri incelenecektir. Grubun işlemesinin gözlenmesi esnasında kullanılabilecek modeller ve araçlar ele alınacaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ENGÜR


1 Takım içerisinde görev yaparken İletişim temelli, kişilerarası ve göreve bağlı meydan okumalara bilgi ve becerileri ile karşı koyabilir.
2 Grup ve takım süreçleri ile ilgili kuramları anlayabilir.
3 Grup dinamiğini derinlemesine anlayabilir ve açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sosyal psikolojik temeller, grup dinamikleri, saldırganlık, takım ikilim ve birlikteliği gibi konuları içerecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sosyal Psikolojide Temel Yöntemler ve Sosyal Etki
2 Tutum Nedir? Tutumların Gelişmesi ve Kalıplaşması, Benlik: Kendimize ilişkin görüşlerimiz
3 İtaat ve Uyma
4 Grup Yapısı ve Dinamiği: Grup Nedir? İşlevleri, Grup Araştırmaları,
5 Saldırganlık.
6 Takım İklimi
7 Takım birlikteliği
8 Araştırma projesi belirleme
9 Araştırma projesi belirleme
10 Veri toplama
11 Veri toplama
12 Raporlama
13 Raporlama
14 Sunumlar

Bilgin,N. (2000). Sosyal Psikolojiye Giriş. Ege Üniversitesi Yay. İzmir. Bilgin, Nuri (1996). İnsan İlişkileri ve Kimlik, İstanbul: Sistem Yay Aranson, E., Wilson, T. D. ve Akert, R. M. (2014). Social psychology (8. baskı). ABD: Pearson.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 10 3 30
Rapor Hazırlama 3 7 21
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 20 3 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Okuma 30 4 120
Toplam İş Yükü (saat) 302

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2
ÖÇ 2 3 4 4 3 3 4 2 1 2 1 2
ÖÇ 3 1 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek