GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076612019 Takım Psikolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, kesici takım tasarımı ve talaş oluşumu hakkında temel bilgilerin anlatılmasıdır


Ibrahim Etem SAKLAKOGLU


1 Spor takımlarında çalışırken ortaya çıkabilecek kişiler arası yada göreve bağlı iletişimi sağlayabilecek bilgi ve becerileri sağlayabilme
2 Grup ve takım süreçlerine ait kuramları günlük ve profesyonel yaşamlarında kullanabilme
3 Saldırganlığı ve nedenlerini sorgular, çözümler üretebilir.


Yok


Yok


Talaş oluşumu, işlenebilirlik, takım ömrü ve takım seçimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sosyal Psikolojide Temel Kavram ve Yöntemler ve Sosyal Etki
2 Tutum Nedir? Tutumların Gelişmesi ve Kalıplaşması, Benlik: Kendimize ilişkin görüşlerimiz
3 İtaat ve Uyma
4 . Grup Yapısı ve Dinamiği
5 Saldırganlık.
6 Takım İklimi
7 Takım birlikteliği
8 Takım sporlarında duyguların kontrolü
9 Etkin liderlik.
10 Araştırma konusu belirleme
11 Veri toplama
12 Veri toplama
13 Raporlama
14 Sunum

• Metal Machining, Theory and Applications, T.H.C Childs, K.Maekawa, T.Obikawa, Y.Yamane • Modern Talaşlı İmalatın Esasları, Cemal Çakır, Nobel Yayın • Kalpakjian,S., Schimid, S., 2001. “Manufacturing Engin. & Technology”. Prentice Hall, 4 Th. Edi. • DeGarmo, E.P., Black, J.T., Kohser, R.A., 1997. “Materials and Processes in Manufacturing”, Prentice-Hall, 8 Th. Edition, ISBN: 0-13-261371-9 • Groover, M.P., 1996. Fundamentals of modern manufacturing: Processes and Systems, Prentice Hall. Bhushan, B., Gupta, B.K., “Handbook of Tribology-Materials, Coatings and Surface Treatments“ McGraw-Hill, INC. • Talaş Kaldırma Prensipleri 1-2 , Yusuf Şahin, Nobel Yayın


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 10 3 30
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 1 1
Makale Kritik Etme 20 1 20
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Okuma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 186

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek