GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076632019 Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Doktora1. Yaratıcılık, Drama, Yaratıcı Drama, Oyun ve Tiyatro Pedagojisi,2. iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb.temel kavramları kavraması 3. Bireysel yaratıcılık becerisini arttırması 4. Takım çalışması becerisini arttırması 5. Kişiler arası iletişim becerisini arttırması


A. Meliha Canpolat


1 Yaratıcı Drama yöntemiyle ilgili temel kavramları bilme.
2 Bireysel Yaratıcılık becerilerini arttırabilme
3 Takım çalışması becerilerini arttırabilme
4 Kişiler arası iletişim becerilerini geliştirebilme

Birinci Öğretim[Yok]


Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar. - Dramanın Yararları: Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri. - Dramanın Aşamaları ve Teknikleri: Hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, Dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation), rol oynama (role play), fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb.) - Dramanın sözcük olarak kökeni, tanımı - Yaratıcı dramanın tanımı, amaçları/Drama Uygulamaları - Yaratıcı drama, tiyatro, oyunculuk arasındaki farklar - Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları - Yaratıcı dramanın Öğeleri/Drama Uygulamaları - Yaratıcı dramanın Boyutları/Drama Uygulamaları - Bireysel Özellikler ve Bu özelliklerin tanınması/Drama Uygulamaları - Bireyler ve Gruplar arası iletişim-etkileşim/Drama Uygulamaları - Duyu, güven çalışmaları/Drama Uygulamaları - Uyum, gözlem çalışmaları/Drama Uygulamaları - Oyun, Rol Oynama, Doğaçlama kavramları/Drama Uygulamaları - Yaratıcı dramada kullanılan teknikler ve bunları uygulama/Drama Uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma İletişim etkileşim Çalışmaları
2 Yaratıcılık Kavramı
3 Güven Çalışmaları
4 5 duyu çalışmaları,
5 Yaratıcı drama ve Sanatlar(edebiyat), teknikler,
6 Kuramsal anlatım, tartışma ve örnekler
7 Yaratıcı drama ve Sanatlar(resim),öğretim teknikleri
8 Ara Sınav
9 Yaratıcı drama ve Sanatlar(obje ve fotoğraf),
10 Yaratıcı drama ve Sanatlar(müzik),
11 Beden Eğitiminde Yaratıcılık İle ilgili Makale İnceleme
12 Beden Eğitiminde Yaratıcılık İle ilgili Makale İnceleme
13 Beden Eğitiminde Yaratıcılık İle ilgili Makale İnceleme
14 Genel değerlendirme, özet ve ders planı örnekleri inceleme
15 Final Sınavı

Öztürk, Ali vd. (2005) Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir - Öztürk, Ali vd. (2007) İlköğretimde Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir - Üstündağ, Tülay (2004) Drama Öğretmenimin Günlüğü (6. Baskı) Pegem A yayınları, Ankara - May, Rollo (2007), Yaratma Cesareti, Metis Yay., İstanbul - Üstündağ, Tülay (2000). Pegem A yay., Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Uygulama/Pratik 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Takım/Grup Çalışması 14 6 84
Bireysel Çalışma 14 5 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70
Performans 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 298

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek