GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076642019 Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraBu ders öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilere sahip olmasını amaçlar.


Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Meliha Canpolat


1 1. Okul ve sınıf yönetimine ilişkin temel kavramları anlayabilmek
2 2. Sınıfta etkili iletişim süreci gerçekleştirmenin temel boyutlarını açıklayabilmek.
3 3. Sınıfta zaman yönetimini oluşturan temel boyutları açıklayabilmek.
4 4. Ability to comprehend and prevent the undersirable student behaviors in classroom.
5 5. Sınıfta olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmanın koşullarını kavrayabilmek.

Birinci Öğretim[Yok]


Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sınıf yönetiminin temel kavramları
2 Sınıf yönetimini etkileyen etmenler
3 Sınıfın Fiziksel Düzenini Oluşturma
4 Sınıf içi öğretim etkinliklerinin yönetimi
5 Sınıf içi iletişim ve etkileşim
6 Sınıfta zaman yönetimi
7 Ara Sınav
8 Sınıf Disiplini
9 Disiplin Modelleri
10 Sınıf Kurallarının Oluşturulması
11 İstenmeyen davranışların yönetimi
12 Güdülenme/Sınıfta Lİderlik
13 Sınıf yönetimi ile ilgili makale incelemesi
14 Sınıf yönetimi ile ilgili makale incelemesi
15 Final Sınavı

Leyla Küçükahmet (Ed.)(2009) "Sınıf Yönetimi". NObel Yayıncılık, Ankara. Münire Erdem (2005). Sınıf Yönetimi. Epsilon Yayıncılık, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 14 5 70
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70
Performans 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 312

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 2 5 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 5 3 3
ÖÇ 3 5 5 5 3 3 4
ÖÇ 4 5 3 4 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek