GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076652019 İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Beden eğitimi ve öğretimindeki çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilmek ve spor öğretiminin önemini kavrayabilmektir


Doç. Dr. Olcay Kiremitci


1 Beden Eğitiminin önemini kavrayabilme.
2 Beden eğitiminin tarihçesini kavrayabilme
3 Bu alanda çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme
4 Öğrendiği bilgileri sentezleyerek alan öğretimine yönelik yeni öneriler oluşturabilme
5 Alana yönelik olumlu tutum geliştirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


..


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders programının açıklanması
2 Beden eğitimi ve spor öğretiminin önemi ve gerekliliği
3 Çoklu zeka kuramının beden eğitimi ve spor öğretimindeki yeri
4 Yapılandırmacı öğrenme modelleri ve bedeneğitimi ve spor öğretimi
5 Argümantasyona dayalı öğrenme
6 Dünyadaki son gelişmeler-1(İnternet araştırmaları)
7 Recent developments in world-2
8 Dünyadaki son gelişmeler-3
9 Beden eğitimi ve öğretimdeki önemi-1
10 Beden Eğitimi ve öğretimdeki önemi-2
11 Beden Eğitimi ve öğretimdeki önemi-3
12 Yeni yaklaşımlara uygun örneklerin tartışılması-1
13 Yeni yaklaşımlara uygun örneklerin tartışılması-2
14 Yeni yaklaşımların ve dersin değerlendirilmesi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 3 2 6
Soru-Yanıt 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 3 6
Rapor Sunma 2 3 6
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70
Okuma 10 2 20
Ev Ödevi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 292

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 5 4
ÖÇ 2
ÖÇ 3 4 2 4 4
ÖÇ 4 5 3
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek